Jure
WordPress темы скачать; блог программистов; русский WordPress на wp-docs.ru.

 EXMO affiliate program

Тенденції розвитку Трудового права в умовах ринкової економіки

Дисципліна: Трудове право
Рік написання: 2009
Кількість сторінок: 60

Зміст:
Вступ
Розділ І. Трудове право України в сучасних умовах
1.1. Предмет трудового права
1.2. Особливості методу трудового права в умовах формування ринкових відносин
1.3. Функції трудового права на сучасному етапі
Розділ ІІ. Тенденції розвитку та реформування трудового законодавства
2.1. Проблеми сучасної науки трудового права
2.2. Реформування трудового законодавства України
2.3. Кодифікаційні процеси у сфері трудового права України
2.4. Проект Трудового кодексу України
Розділ ІІІ. Проблема безробіття в умовах ринкової економіки
3.1. Гарантії безробітним в сучасних умовах
3.2. Позикова праця як можливий засіб боротьби з безробіттям
Висновки
Практичне завдання
Список використаних джерел

Читати далі »

Право на страйк та його реалізація

Дисципліна: Трудове право
Рік написання: 2011
Кількість сторінок: 40

Зміст:
Вступ
Розділ 1. Право на страйк
1.1 Страйк як засіб вирішення колективних трудових спорів
1.2 Правове регулювання страйків
Розділ 2. Реалізація права на страйк
2.1 Порядок оголошення та проведення страйку
2.2 Права та обов’язки працівників під час страйку
2.3 Орган (особа), що очолює страйк
2.4 Права та обов’язки власника та місцевих органів під час страйку
2.5 Незаконний страйк
Розділ 3. Страйк у новому Трудовому кодексі
Висновки
Список використаних джерел

Читати далі »

Поняття, підстави і умови матеріальної відповідальності сторін трудового договору

Дисципліна: Трудове право
Рік написання: 2011
Кількість сторінок: 40

Зміст:
Вступ
Розділ І. Інститут матеріальної відповідальності
1.1 Поняття, ознаки, функції і принципи інституту матеріальної відповідальності
1.2 Підстава і умови матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну роботодавцю
Розділ ІІ. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору
2.1 Матеріальна відповідальність роботодавця перед найманим працівником
2.2 Загальна характеристика видів матеріальної відповідальності працівників за шкоду завдану роботодавцю
Розділ ІІІ. Правове регулювання інституту матеріальної відповідальності за проектом трудового кодексу України
Висновок
Список використаних джерел

Читати далі »

Судовий прецедент у правовій системі Англії

Дисципліна: Теорія держави і права
Рік написання: 2011
Кількість сторінок: 34

Зміст:
Вступ
Розділ І Передумови виникнення та особливості розвитку англійського прецедентного права
1.1. Становлення прецедентного права Англії
1.2. Судова влада у правовій системі Англії
Розділ ІІ Судовий прецедент як компонент правової системи Англії
2.1. Прецедентна норма англійського права
2.2. Взаємодія закону та судового прецеденту в сучасному англійському праві
Розділ ІІІ Англійська доктрина судового прецеденту
3.1. Застосування норми прецедентного права та її дія у часі і просторі
3.2. Дія принципу stare decisis
Висновок
Список використаних джерел

Читати далі »

Реалізація норм права

Дисципліна: Теорія держави і права
Рік написання: 2010
Кількість сторінок: 37

Зміст:
Вступ
Розділ 1. Процедура реалізації права
1.1 Поняття реалізації права
1.2 Основні проблеми реалізації права та шляхи їх вирішення
1.3 Класифікація форм реалізації права
Розділ 2. Правозастосування, як особлива форма реалізації права
2.1 Поняття правозастосування і його ознаки
2.2 Вимоги до правозастосовчої діяльності
2.3 Стадії застосування права
2.4 Акти правозастосування: їх види та відмінність від нормативно-правових актів
Висновок
Додатки
Список використаних джерел

Читати далі »