Міжнародне право | Jure

Міжнародне право

 EXMO affiliate program

Тема 1. Загальна характеристика міжнародного права

ПЛАН

1. Огляд історії розвитку міжнародного права

2. Поняття, предмет, метод і функції міжнародного права.

3. Поняття та класифікація норм міжнародного права.

4. Основні принципи міжнародного права.

5. Джерела міжнародного права.

Читати далі »

Тема 2. Суб’єкти міжнародного права

ПЛАН

1. Поняття та класифікація суб’єктів міжнародного права.

2. Міжнародна правосуб’єктність націй та народів.

3. Міжнародна правосуб’єктність держав.

4. Міжнародно-правове визнання та правонаступництво держав.

5. Міжнародна правосуб’єктність міжнародних організацій, державоподібних утворень та специфічних суб’єктів міжнародного права.

Читати далі »

Тема 3. Взаємодія внутрішнього та міжнародного права

ПЛАН

1. Проблеми та теорії взаємодії внутрішнього і міжнародного права.

2. Способи взаємодії внутрішнього і міжнародного права.

3. Законодавство України про взаємодію внутрішньодержавного та міжнародного права.

Читати далі »

Тема 4. Територія у міжнародному праві

ПЛАН

1. Поняття, правова природа та види території.

2. Поняття та склад державної території.

3. Державні кордони.

4. Міжнародно-правові підстави зміни титулу державної території.

5. Правовий режим міжнародних рік та каналів.

Читати далі »

Тема 5. Міжнародно-правове регулювання становища населення

ПЛАН

1. Роль міжнародного права у регулюванні правового становища населення.

2. Міжнародно-правове регулювання питань громадянства.

3. Міжнародно-правове регулювання статусу іноземців.

4. Міжнародно-правове регулювання статусу біженців, переміщених осіб та вимушених переселенців.

5. Політичний притулок, його види та умови надання.

Читати далі »