Курсові роботи | Jure

Курсові роботи

 EXMO affiliate program

Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

Дисципліна: Цивільне право
Рік написання: 2012
Кількість сторінок: 33

Зміст:
ВСТУП
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
1.1. Загальні поняття відповідальності та її страхування
1.2. Необхідність, зміст та структура страхування відповідальності
РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ
2.1. Зміст страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
2.2 Здійснення відшкодування за страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
РОЗДІЛ ІІІ. ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
3.1. Поняття, істотні умови укладання договору страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
3.2 Процедура підготовки та укладання договору
3.3 Вирішення спорів і припинення дії договору
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Читати далі »

Договір банківського рахунку

Дисципліна: Цивільне право
Рік написання: 2010
Кількість сторінок: 36

Зміст:
Вступ
Розділ 1. Загальна характеристика договору банківського рахунку
1.1 Поняття договору банківського рахунку
1.2 Правова характеристика договору банківського рахунку
1.3 Порядок укладання договору банківського рахунку
1.4 Галузева належність договору банківського рахунку
1.5 Припинення договору банківського рахунку та його правові наслідки
Розділ 2. Банківські операції за рахунком
2.1 Операції за рахунком, що виконуються банком
2.2 Кредитування рахунку. Проценти за користування коштами клієнта
2.3 Списання грошових коштів з рахунку
Розділ 3. Банківська таємниця. Гарантії забазпечення інтересів клієнтів
Висновок
Список використаних джерел

Читати далі »

Тенденції розвитку Трудового права в умовах ринкової економіки

Дисципліна: Трудове право
Рік написання: 2009
Кількість сторінок: 60

Зміст:
Вступ
Розділ І. Трудове право України в сучасних умовах
1.1. Предмет трудового права
1.2. Особливості методу трудового права в умовах формування ринкових відносин
1.3. Функції трудового права на сучасному етапі
Розділ ІІ. Тенденції розвитку та реформування трудового законодавства
2.1. Проблеми сучасної науки трудового права
2.2. Реформування трудового законодавства України
2.3. Кодифікаційні процеси у сфері трудового права України
2.4. Проект Трудового кодексу України
Розділ ІІІ. Проблема безробіття в умовах ринкової економіки
3.1. Гарантії безробітним в сучасних умовах
3.2. Позикова праця як можливий засіб боротьби з безробіттям
Висновки
Практичне завдання
Список використаних джерел

Читати далі »

Право на страйк та його реалізація

Дисципліна: Трудове право
Рік написання: 2011
Кількість сторінок: 40

Зміст:
Вступ
Розділ 1. Право на страйк
1.1 Страйк як засіб вирішення колективних трудових спорів
1.2 Правове регулювання страйків
Розділ 2. Реалізація права на страйк
2.1 Порядок оголошення та проведення страйку
2.2 Права та обов’язки працівників під час страйку
2.3 Орган (особа), що очолює страйк
2.4 Права та обов’язки власника та місцевих органів під час страйку
2.5 Незаконний страйк
Розділ 3. Страйк у новому Трудовому кодексі
Висновки
Список використаних джерел

Читати далі »

Поняття, підстави і умови матеріальної відповідальності сторін трудового договору

Дисципліна: Трудове право
Рік написання: 2011
Кількість сторінок: 40

Зміст:
Вступ
Розділ І. Інститут матеріальної відповідальності
1.1 Поняття, ознаки, функції і принципи інституту матеріальної відповідальності
1.2 Підстава і умови матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну роботодавцю
Розділ ІІ. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору
2.1 Матеріальна відповідальність роботодавця перед найманим працівником
2.2 Загальна характеристика видів матеріальної відповідальності працівників за шкоду завдану роботодавцю
Розділ ІІІ. Правове регулювання інституту матеріальної відповідальності за проектом трудового кодексу України
Висновок
Список використаних джерел

Читати далі »