Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів | Jure
 EXMO affiliate program

Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

Дисципліна: Цивільне право
Рік написання: 2012
Кількість сторінок: 33

Зміст:
ВСТУП
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
1.1. Загальні поняття відповідальності та її страхування
1.2. Необхідність, зміст та структура страхування відповідальності
РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ
2.1. Зміст страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
2.2 Здійснення відшкодування за страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
РОЗДІЛ ІІІ. ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
3.1. Поняття, істотні умови укладання договору страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
3.2 Процедура підготовки та укладання договору
3.3 Вирішення спорів і припинення дії договору
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Список використаних джерел:
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — №30. — Ст. 141.
2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356
3. Закон України “Про страхування”від 07.03.1996(ВВР), 1996, N 18, ст. 78.
4. Закон України Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів від 01.07.2004 (ВВР), 2005, N 1, ст.1.
5. Базилевич В. Д. Страхова справа (+Авторизований доступ) [Текст] / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич. — 5-те вид., стереотип. — К. : Знання, 2006. – 352с.
6. Горбач Л. М. Страхова справа : навч. посіб. / Л. М. Горбач. — 2-ге вид., виправл. — К. : Кондор, 2003. — 252 с.
7. Дзери О.В. Цивільне право України. Особлива частина: підручник / За ред.: О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К. : Юрінком Інтер, 2010. — 1176 с.
8. Осадець С. С. Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук, ред. С. С. Осадець. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – к.: кнеу, 2002. – 599 с.
9. Шемшученко Ю.С. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. — К.: “Укр. енцикл.”, 2003. — Т. 5: П – С. — 736 с.
10. Гуцалова Кристина – Страхування в законі: Деякі проблемні аспекти законодавчого регулювання страхового ринку України[Електронний ресурс]\ Гуцалова Кристина\\ Юридичний журнал. – 2004. – №12.
11. Мороз К.Д., Іжевський П.Г. Особливості страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в Україні [Електронний ресурс] \ Мороз К.Д., Іжевський П.Г.
12. Пирогова Валентина Договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів[Електронний ресурс]\ Пирогова Валентина \\ Юридичний журнал. – 2003. – №2.
13. Сагайдак Юлія – Деякі питання обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів[Електронний ресурс]\ Сагайдак Юлія\\ Юридичний журнал. – 2004. – №5.

Для придбання роботи звертайтеся через форму зворотнього зв’язку.
Вартість роботи: 100 грн.

Ви можете пропустити чітання запису та залишити коментар. Розміщення посилань заборонено.Залишити коментар

Ви повинні увійти, щоб мати можливість залишати коментарі.