Інформаційне право | Jure

Інформаційне право

 EXMO affiliate program

Тема 1. Поняття, сутність, зміст та структура інформаційного права

ПЛАН

1. Сутність та зміст інформаційного права, як комплексної галузі суспільних відносин.

2. Сутність та зміст інформаційного права, як науки.

3. Сутність та зміст інформаційного права, як навчальної дисципліни.

4. Концептуальні підходи щодо формування змісту та структури інформаційного права.

5. Методологія інформаційного права.

6. Взаємозв’язок інформаційного права з іншими галузями права та його місце серед них.

Читати далі »

Тема 2. Інформаційне суспільство

ПЛАН

1. Роль інформації в житті особистості, суспільства, держави. Інформаційні «революції».

2. Інформаційне суспільство: поняття та сутність.

3. Інформатизація: поняття та основні види.

4. Окінавська Хартія глобального інформаційного суспільства.

5. Проблеми правового регулювання відносин в умовах інформаційного суспільства.

Читати далі »

Тема 3. Інформаційна культура

ПЛАН

1. Сутність інформаційної культури.

2. Основні аспекти інформаційної культури.

3. Культура інформаційних потреб та проблеми їх реалізації.

4. Інформаційно-правова культура.

5. Сутність правового забезпечення формування інформаційної культури.

6. Світові ментальні системи культури права.

Читати далі »

Тема 4. Правова інформатика як джерело інформаційного права

ПЛАН

1. Правотворчість із застосуванням КСІАЗ.

2. Правозастосування із використанням КСІАЗ.

3. Основні принципи побудови КСІАЗ правової інформації.

4. Реєстрація та контроль проходження законопроектів Верховної Ради України.

5. Електронний інформаційний бюлетень.

6. Інформаційно-технічний комплекс «Рада».

7. Інформаційно-пошукові системи «Право», «Законодавство» і «Закони та підзаконні акти України в Інтернеті».

8. Світова електронна мережа правових документів global legal information network (GLIN).

Читати далі »

Тема 5. Інформаційні правовідносини

ПЛАН

1. Визначення поняття «інформація». Закріплення поняття «інформація» на законодавчому рівні.

2. Інформаційні правовідносини: поняття та основні принципи.

3. Зміст права на інформацію.

4. Конституційне закріплення права на інформацію.

5. Суб’єкти (учасники) інформаційних правовідносин, їх класифікація.

6. Відповідальність суб’єктів інформаційних правовідносин.

Читати далі »