Інформаційне право | Jure

Інформаційне право

 EXMO affiliate program

Тема 6. Об’єкти інформаційних правовідносин

ПЛАН

1. Інформація як об’єкт інформаційних правовідносин.

2. Види інформації за змістом.

3. Види інформації за порядком доступу.

4. Інформаційні ресурси, як об’єкти інформаційних правовідносин.

5. Національні та електронні інформаційні ресурси.

6. Система державного управління інформаційними ресурсами: сутність, функції, основні рівні.

Читати далі »

Тема 7. Правове регулювання доступу до інформації

ПЛАН

1. Право на доступ до публічної інформації.

2. Порядок доступу до інформації.

3. Суб’єкти відносин у сфері доступу до публічної інформації.

4. Інформаційні запити.

5. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації.

Читати далі »

Тема 8. Державна політика у сфері інформаційної діяльності. Основні засади розвитку інформаційного суспільства

ПЛАН

1. Роль органів публічної влади у формуванні державної інформаційної політики.

2. Державна політика в галузі формування інформаційного суспільства.

3. Інформаційна функція держави.

4. Головні напрями здійснення інформаційної політики держави.

5. Державна політика у сфері Національної програми інформатизації: сутність та основні принципи. Основні сфери (напрями) інформатизації.

6. Мета та стратегічні завдання державної політики інформатизації.

7. Замовники та виконавці Національної програми інформатизації. Державне упорядкування у сфері інформатизації.

Читати далі »

Тема 9. Інформаційна безпека

ПЛАН

1. Поняття інформаційної безпеки.

2. Елементи формування основ організації (тектології) інформаційної безпеки.

3. Поняття та види загроз національним інтересам та національній безпеці в інформаційній сфері.

4. Методи й засоби забезпечення інформаційної безпеки.

Читати далі »

Тема 10. Поняття та основні категорії міжнародного інформаційного права

ПЛАН

1. Міжнародно-правові основи формування інформаційного суспільства.

2. Принципи міжнародного інформаційного права.

3. Міжнародне співробітництво у сфері інформаційних відносин.

4. Міжнародні договори в сфері інформаційних правовідносин.

5. Міжнародна діяльність у сфері інформатизації.

6. Міжнародна діяльність України в сфері захисту технологій та комерційної таємниці.

Читати далі »