Римське право | Jure

Римське право

 EXMO affiliate program

Тема 1. Поняття та предмет Римського приватного права

ПЛАН

1. Предмет курсу “Римське приватне право”

2. Рецепція римського права

3. Рецепція римського приватного права в Україні

Читати далі »

Тема 2. Джерела Римського приватного права

ПЛАН

1. Поняття та види джерел римського приватного права

2. Звичай та звичаєве право

3. Закон

4. Преторське право

5. Юриспруденція і юристи

6. Постанови сенату та Імператорські конституції

7. Кодифікація Юстиніана

Читати далі »

Тема 3. Особа в Римському праві

ПЛАН

1. Поняття особи

2. Категорії населення

Читати далі »

Тема 4. Сімейно-правові відносини

ПЛАН

1. Види сім’ї в Римі

2. Шлюб та його види

3. Особисті та майнові відносини між подружжям

4. Правові відносини між батьками і дітьми

5. Опіка і піклування

Читати далі »

Тема 5. Римський цивільний процес

ПЛАН

1. Поняття та особливості римського цивільного процесу

2. Види цивільного процесу в Римі

3. Оскарження та виконання судового рішення

4. Поняття та види позовів. Позовна давність

Читати далі »