Курсові роботи | Jure

Курсові роботи

 EXMO affiliate program

Засади кримінального процесу

Дисципліна: Кримінальний процес
Рік написання: 2013
Кількість сторінок: 33

Зміст:
ВСТУП
РОЗДІЛ Ι. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСАД (ПРИНЦИПІВ) КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
1.1 Поняття та значення засад (принципів) кримінального процесу
1.2 Система засад (принципів) кримінального процесу
РОЗДІЛ ΙΙ. ЗАГАЛЬНОПРАВОВІ, МІЖГАЛЕЗЕВІ ТА ГАЛУЗЕВІ ЗАСАДИ (ПРИНЦИПИ) КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ
2.1 Загальноправові засади (принципи) кримінального процесу
2.2 Міжгалузеві засади (принципи) кримінального процесу
2.3 Галузеві засади (принципи) кримінального процесу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Читати далі »

Допит як слідча дія

Дисципліна: Кримінальний процес
Рік написання: 2011
Кількість сторінок: 40

Зміст:
Вступ
Розділ 1. Загальна характеристика допиту як слідчої дії
1.1 Поняття та види допиту
1.2 Тактика допиту
1.3 Підготовка до допиту
Розділ 2. Допит окремих суб’єктів кримінального процессу
2.1 Допит свідка і потерпілого
2.2 Допит підозрюваного і обвинуваченого
2.3 Допит експерта
Розділ 3. Очна ставка
Висновки
Список використаних джерел

Читати далі »

Система покарань у кримінальному праві

Дисципліна: Кримінальне право
Рік написання: 2010
Кількість сторінок: 38

Зміст:
Вступ
Розділ 1. Загальні положення про систему покарань
1.1 Поняття покарання в кримінальному праві
1.2 Поняття системи покарань
1.3 Класифікація покарань
Розділ 2. Основні покарання
Розділ 3. Додаткові покарання
3.1 Покарання, що застосовуються лише як додаткові
3.2 Покарання, що можуть застосовуватісь як основні та як додаткові
Висновки
Список використаних джерел

Читати далі »

Право суб’єктів господарювання на звернення за судовим захистом

Дисципліна: Господарське право
Рік написання: 2013
Кількість сторінок: 31

Зміст:
РОЗДІЛ 1. СУДОВИЙ ЗАХИСТ ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
1.1 Поняття захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання
1.2 Форми та способи захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання
1.3 Судова форма захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання
РОЗДІЛ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ ЗА СУДОВИМ ЗАХИСТОМ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
2.1 Судова система як механізм захисту прав суб’єктів господарювання
2.2 Порядок вирішення господарських спорів та оскарження рішень
РОЗДІЛ 3. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО СУДОВИЙ ЗАХИСТ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
3.1 Сучасне законодавство про судовий захист
3.2 Проблеми законодавства про судовий захист та пропозиції щодо його вдосконалення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Читати далі »

Господарська комерційна та некомерційна діяльність

Дисципліна: Господарське право
Рік написання: 2012
Кількість сторінок: 37

Зміст:
Вступ
Розділ 1. Господарська комерційна діяльність
1.1. Підприємництво як вид господарської діяльності та свобода підприємницької діяльності
1.2. Принципи та суб’єкти комерційної діяльності
1.3. Межі здійснення комерційної діяльності
Розділ 2. Господарська некомерційна діяльність
2.1. Поняття та організаційні форми здійснення некомерційної діяльності
2.2. Правове регулювання некомерційної господарської діяльності
Розділ 3. Засоби державного регулювання господарської діяльності
Висновок
Список використаних джерел

Читати далі »