Допит як слідча дія | Jure
 EXMO affiliate program

Допит як слідча дія

Дисципліна: Кримінальний процес
Рік написання: 2011
Кількість сторінок: 40

Зміст:
Вступ
Розділ 1. Загальна характеристика допиту як слідчої дії
1.1 Поняття та види допиту
1.2 Тактика допиту
1.3 Підготовка до допиту
Розділ 2. Допит окремих суб’єктів кримінального процессу
2.1 Допит свідка і потерпілого
2.2 Допит підозрюваного і обвинуваченого
2.3 Допит експерта
Розділ 3. Очна ставка
Висновки
Список використаних джерел

Список використаних джерел:
1. Конституція України від 28.06.1996р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 30, ст. 141
2. Кримінально-процесуальний кодексУкраїни від 28.12.1960р. // ВВР, 1961, N 2 ст. 15
3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 25-26, ст.131
4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356
5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до N 51, ст.1122
6. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.12.1985р.№ 11 «Про додержання судами України процесуального законодавства, яке регламентує судовий розгляд кримінальних справ»
7. Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України. – К.: А. С. К., 2007. – 1056с.
8. Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. — К.: Істина, 2005.
9. Назаров В. В., Омельяненко Г. М. Кримінальний процес України: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, доп. і переробл. – К.: Атіка, 2007. – 584 с.
10. Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. 5-те вид., доп. і перероб. – К.: А.С.К., 2007. – 848 с.
11. Удалова Л.Д. Кримінальний процес України. Особлива частина: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 152 с.
12. Стахівський С.М. Теорія і практика кримінально-процесуального доказування: Монографія. – Київ, 2005. – 272 с.
13. Іщенко А.В. Теорія і практика криміналістичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинів: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 160 с.
14. Аленін Ю.П. Кримінальний процес України: навчальний посібник. – Харків. – 2010р. – 328с.
15. Грошевий Ю.М. Кримінальний процес: підручник. – Харків. – 2010р. – 608с.
16. Шепітько В.Ю. Криміналістика: підручник. – Київ. – 2004р. – 728с.
17. Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України: Підручник / 2-е вид., перероб. і допов. – Київ. – 2008р. – 712с.
19. Розенфельд Н. Виключне право на захист в кримінальному процесі: державна позиція чи неуважність? // Юридичний журнал. – 2007р. – №4.
20. Цахло М. Правове положення свідка в кримінальному процесі України // Юридичний журнал. – 2004р. – №11.

Для придбання роботи звертайтеся через форму зворотнього зв’язку.
Вартість роботи: 100 грн.

Ви можете пропустити чітання запису та залишити коментар. Розміщення посилань заборонено.Залишити коментар

Ви повинні увійти, щоб мати можливість залишати коментарі.