Право на страйк та його реалізація | Jure
 EXMO affiliate program

Право на страйк та його реалізація

Дисципліна: Трудове право
Рік написання: 2011
Кількість сторінок: 40

Зміст:
Вступ
Розділ 1. Право на страйк
1.1 Страйк як засіб вирішення колективних трудових спорів
1.2 Правове регулювання страйків
Розділ 2. Реалізація права на страйк
2.1 Порядок оголошення та проведення страйку
2.2 Права та обов’язки працівників під час страйку
2.3 Орган (особа), що очолює страйк
2.4 Права та обов’язки власника та місцевих органів під час страйку
2.5 Незаконний страйк
Розділ 3. Страйк у новому Трудовому кодексі
Висновки
Список використаних джерел

Список використаних джерел:
1. Конституція України від 28.06.1996р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 30, ст. 141
2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971р. // ВВР, 1971, додаток до N 50, ст. 375
3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 25-26, ст.131
4. Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” від 03.03.1998р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 34, ст.227
5. Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” від 15.09.1999р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 45, ст.397
6. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 24, ст.170
7. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 09.04.1999р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 20-21, ст.190
8. Проект Трудового кодексу України від 04.12.2007 № 1108
9. Наказ Національної служби посередництва і примирення № 131 від 18.11.2008р.
10. Бойко М.Д. Трудове право України: навчальний посібник. – Київ, 2008. – 316с.
11. Бойко М. Колективні трудові спори та порядок їх вирішення // Довідник кадровика – 2009р. – №2.
12. Болотіна Н.Б. Трудове право України: підручник. – Харків, 2006. – 480с.
13. Пилипенко П.Д. Трудове право України. Академічний курс. – Київ, 2006. – 544с.
14. Прокопенко В.І. Кодекс законів про працю України: Науково-практичний коментар. — Харків: Консум, 2003. — 832 с.
15. Процишен М. Право на страйк // Правовий тиждень – 2009р. – №38.

Для придбання роботи звертайтеся через форму зворотнього зв’язку.
Вартість роботи: 100 грн.

Ви можете пропустити чітання запису та залишити коментар. Розміщення посилань заборонено.Залишити коментар

Ви повинні увійти, щоб мати можливість залишати коментарі.