Поняття, підстави і умови матеріальної відповідальності сторін трудового договору | Jure
 EXMO affiliate program

Поняття, підстави і умови матеріальної відповідальності сторін трудового договору

Дисципліна: Трудове право
Рік написання: 2011
Кількість сторінок: 40

Зміст:
Вступ
Розділ І. Інститут матеріальної відповідальності
1.1 Поняття, ознаки, функції і принципи інституту матеріальної відповідальності
1.2 Підстава і умови матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну роботодавцю
Розділ ІІ. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору
2.1 Матеріальна відповідальність роботодавця перед найманим працівником
2.2 Загальна характеристика видів матеріальної відповідальності працівників за шкоду завдану роботодавцю
Розділ ІІІ. Правове регулювання інституту матеріальної відповідальності за проектом трудового кодексу України
Висновок
Список використаних джерел

Список використаних джерел:
1. Конституції України вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР (ВВР), 1996, N 30, ст. 141
2. Кодекс законів про працю України вiд 10.12.1971 № 322-VIII ВВР, 1971, додаток до N 50, ст. 375.
3. Про охорону праці: Закон України вiд 14.10.1992, ВВР, 1992, N 49, ст.668.
4. Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29 грудня 1992 р. № 14.
5. Трудовий кодекс України проект закону від 04.12.2007 р. N 1108.
6. Кодекс законів про працю України: Науково-практичний коментар/В.І. Прокопенко. – Харків: Консум, 2003. – 832 с.
7. Соціально-трудові відносини та вирішення трудових спорів/ В.М. Руденко. – К.: Основа, 2002. – 712 с.
8. Трудове право України: Підруч./За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. – К., 2005. – 564с.
9. Трудове право: Курс лекцій./ О.Г. Гирич. – К.: Вілбор, 2007. – 208 с.
10. Деякі новели проекту Трудового кодексу України/О. Галиця // Юридичний журнал . – 2006. – №4.
11. Матеріальна відповідальність: чи з усіма працівниками укладаються договори?/Бойко М.// ДОВІДНИК КАДРОВИКА. – 2010. – №1.
12. Сучасне втілення принципів трудового права/ О. Гаврилюк // Право України. – 2001. – № 9. – С. 56.
13. Юридична природа трудового договору в ринкових умовах/ В. Лазор // Право України. – 2000. – № 7. – С. 31.

Для придбання роботи звертайтеся через форму зворотнього зв’язку.
Вартість роботи: 100 грн.

Ви можете пропустити чітання запису та залишити коментар. Розміщення посилань заборонено.Залишити коментар

Ви повинні увійти, щоб мати можливість залишати коментарі.