Судовий прецедент у правовій системі Англії | Jure
 EXMO affiliate program

Судовий прецедент у правовій системі Англії

Дисципліна: Теорія держави і права
Рік написання: 2011
Кількість сторінок: 34

Зміст:
Вступ
Розділ І Передумови виникнення та особливості розвитку англійського прецедентного права
1.1. Становлення прецедентного права Англії
1.2. Судова влада у правовій системі Англії
Розділ ІІ Судовий прецедент як компонент правової системи Англії
2.1. Прецедентна норма англійського права
2.2. Взаємодія закону та судового прецеденту в сучасному англійському праві
Розділ ІІІ Англійська доктрина судового прецеденту
3.1. Застосування норми прецедентного права та її дія у часі і просторі
3.2. Дія принципу stare decisis
Висновок
Список використаних джерел

Список використаних джерел:
1. Барихин А.Б. Большой юридический энциклопедический словарь- М.: Книжный мир., 2004. – 720с.
2. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности: Пер. с фр. В.А. Туманова. — М.: Междунар. отношения, 1999. — 316 с.
3. Дмитрієв А.І., Шепель А.О. Порівняльне правознавство: Підручник / Відп. редактор В.Н.Денисов. — К.: 2003. — 184с.
4. Загайнова С. К. Судебный прецедент: проблемы правоприменения. — М.: Издательство НОРМА, 2002. — 159с.
5. Романов А.К. Правовая система Англии. – М.: Дело. – 2002. – 344с.
6. Маклаков В.В. Конституции зарубежных государств: Учебное пособие. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2003. – 624 с.
7. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656с.
8. Ткаченко В. Д., Погребняк С. П., Лук’янов Д. В. Порівняльне правознавство. – X.: Право, 2003. – 274с.
9. Цвік М.В., Ткаченко В.Д., Богагова Л.Л. Загальна теорія держави і права. – Х.: Право, 2002. – 432с.
10. Кунчулия Мария Сергеевна. Принцип stare decisis у світовій практиці міжнародного права // Право. – 2008. – №1. – С.13-18.
11. Малишев Б. В. Прецедентне право Англії. Теоретичні аспекти // НАУКОВІ ЗАПИСКИ. – 2001. – №19 Спеціальний випуск. – с.232-237.
12. Степан КОССАК. Судовий прецедент як джерело права в зарубіжних країнах // Юридичний радник. – 2007. – №2(16). – с.55-58.
13. Бондаренко-Зелінська Надія. Правова система України та судовий прецедент: можливість співіснування//Юридичний журнал. – 2008.-№5.С.45.
14. Кононенко Валерій. Практика суду ООН набуває ознак прецедентної//Юридичний журнал. – 2010. – №1. – С.34.
15. Нікітчук Ігор. Прецедент у цивільно-правових відносинах України// Юридичний журнал. – 2004. – №11. – С.88.

Для придбання роботи звертайтеся через форму зворотнього зв’язку.
Вартість роботи: 100 грн.

Ви можете пропустити чітання запису та залишити коментар. Розміщення посилань заборонено.Залишити коментар

Ви повинні увійти, щоб мати можливість залишати коментарі.