Реалізація норм права | Jure
 EXMO affiliate program

Реалізація норм права

Дисципліна: Теорія держави і права
Рік написання: 2010
Кількість сторінок: 37

Зміст:
Вступ
Розділ 1. Процедура реалізації права
1.1 Поняття реалізації права
1.2 Основні проблеми реалізації права та шляхи їх вирішення
1.3 Класифікація форм реалізації права
Розділ 2. Правозастосування, як особлива форма реалізації права
2.1 Поняття правозастосування і його ознаки
2.2 Вимоги до правозастосовчої діяльності
2.3 Стадії застосування права
2.4 Акти правозастосування: їх види та відмінність від нормативно-правових актів
Висновок
Додатки
Список використаних джерел

Список використаних джерел:
1. Конституція України від 28.06.1996р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 30, ст. 141
2. Коментар до Конституції України. – К., 1996
3. Алексеев С.С. Общая теория права. – М., 1982, Т.2
4. Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. – М., 1989
5. Гревцов Ю.И. Правовые отношения и осуществление права. – Л., 1987
6. Дюрягин И.Я. Применение норм советского права: Теоретические вопросы. – Свердловск., 1973
7. Лазарев В.В. Проблемы в праве и пути их устранения. – М., 1974
8. Лазарев В.В. Социально-психологические аспекты применения права. – Казань, 1982
9. Лазарев В.В. Липень С.В. Учебник «Теория государства и права». – М., 1998
10. Лившиц Р.З. Теория права. – М., 1994
11. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. – М., 1994
12. Пиголкин А.С. Нормы советского права и их толкование. – Л., 1962
13. Проблемы теории государства и права. Учебник / под ред. Алексеева С.С. – М., 1987
14. Решетов Ю.С. Реализация норм права. – Казань., 1989
15. Черданцев А.Ф. Вопросы толкования советского права. – Свердловск., 1927
16. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907г.). – М., 1995
17. Явич Л.С. Общая теория права. – П., 1971
18. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Харків, 2001
19. Копєйчиков В.В. Теорія держави і права України: Навчальний посібник -К.: Юрінком Інтер, 2002
20. Лисенков С. Способи правової регламентації і реалізація суб’єктивних прав // Юридичний журнал – №12 – 2006
21. Рабінович П.М. Основи загальної теорії держави і права. – Тернопіль, 2002
22. О.Ф.Скакун. Теорія права і держави: підручник. – Київ, 2009. – 520с.

Для придбання роботи звертайтеся через форму зворотнього зв’язку.
Вартість роботи: 80 грн.

Ви можете пропустити чітання запису та залишити коментар. Розміщення посилань заборонено.Залишити коментар

Ви повинні увійти, щоб мати можливість залишати коментарі.