Jure
WordPress темы скачать; блог программистов; русский WordPress на wp-docs.ru.

 EXMO affiliate program

Поняття та співвідношення правопорядку та суспільного порядку

Дисципліна: Теорія держави і права
Рік написання: 2012
Кількість сторінок: 46

Зміст:
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ, СТРУКТУРА, ПРИНЦИПИ ТА ОЗНАКИ ПРАВОПОРЯДКУ
1.1. Поняття, та ознаки правопорядку
1.2. Функції, принципи та гарантії правопорядку
1.3. Структура та зміст правопорядку
1.4. Законність як основний засіб встановлення правопорядку
РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ ТА ЕЛЕМЕНТИ ГРОМАДСЬКОГО (СУСПІЛЬНОГО) ПОРЯДКУ
2.1. Поняття громадського (суспільного) порядку
2.2. Елементи громадського (суспільного) порядку
2.3. Співвідношення правопорядку та громадського (суспільного) порядку
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Читати далі »

Політична система суспільства

Дисципліна: Теорія держави і права
Рік написання: 2010
Кількість сторінок: 33

Зміст:
ВСТУП
РОЗДІЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА
1.1 Поняття та структура політичної системи суспільства
1.2. Партії в політичній системі суспільства: правове регулювання статусу та діяльності
1.3. Місце держави в політичній системі суспільства
РОЗДІЛ ІІ. ДЕТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА
2.1. Поняття та значення
2.2. Правові форми взаємовідносин держави і громадського об’єднання
2.3. Права та обов’язки громадських об’єднань
РОЗДІЛ ІІІ. ПРАВОВІ ФОРМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВИ І КОМЕРЦІЙНОЇ КОРПОРАЦІЇ
3.1. Поняття корпорацій
3.2. Поняття відносної самостійності держави
ВИСНОВОК
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Читати далі »

Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов’язків

Дисципліна: Сімейне право
Рік написання: 2010
Кількість сторінок: 18

Зміст
Вступ
1. Поняття сімейних прав та обов’язків
2. Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов’язків
3. Захист прав та інтересів
Висновок
Список використаних джерел

Читати далі »

Лікарська таємниця

Дисципліна: Медичне право
Рік написання: 2012
Кількість сторінок: 30

Зміст:
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЛІКАРСЬКУ ТАЄМНИЦЮ
1.1 Поняття та ознаки лікарської таємниці
1.2 Історія розвитку лікарської таємниці
1.3 Законодавство про лікарську таємницю
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІКАРСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ
2.1 Суб’єкти збереження та об’єкт лікарської таємниці
2.2 Розголошення лікарської таємниці
РОЗДІЛ 3. СУДОВА ПРАКТИКА ЩОДО ЛІКАРСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Читати далі »

Поняття і класіфікація процесуальних строків, їх значення у кримінальному процесі

Дисципліна: Кримінальний процес
Рік написання: 2012
Кількість сторінок: 25

Зміст:
Вступ
Розділ 1. Загальні відомості про строки
1.1 Поняття строків та їх значення у кримінальному процесі
1.2 Порядок обчислення строків
1.3 Продовження та поновлення строків
Розділ 2. Види строків у кримінальному процесі
2.1 Класифікація строків
2.2 Строки, передбачені законодавством
2.3 Строки, що встановлюються рішенням правозастосовувача
Розділ 3. Строки за Новим Кримінально-процесуальним кодексом
Висновки
Список використаних джерел

Читати далі »