Jure
WordPress темы скачать; блог программистов; русский WordPress на wp-docs.ru.

 EXMO affiliate program

Тема 18. Особливі порядки кримінального провадження

ПЛАН

1. Поняття кримінально-процесуальної форми.

2. Кримінальне провадження на підставі угод.

3. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.

4. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб.

5. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх.

6. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

7. Кримінальне провадження, яке містить державну таємницю.

8. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.

Читати далі »

Тема 19. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

ПЛАН

1. Поняття, завдання та правова основа міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

2. Процесуальний порядок надання міжнародної правової допомоги під час проведення процесуальних дій.

3. Сутність видачі (екстрадиції) особи, яка вчинила злочин.

4. Кримінальне провадження у порядку перейняття.

5. Визнання та виконання вироків іноземних судів та передання засуджених осіб.

Читати далі »

Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

Дисципліна: Цивільне право
Рік написання: 2012
Кількість сторінок: 33

Зміст:
ВСТУП
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
1.1. Загальні поняття відповідальності та її страхування
1.2. Необхідність, зміст та структура страхування відповідальності
РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ
2.1. Зміст страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
2.2 Здійснення відшкодування за страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
РОЗДІЛ ІІІ. ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
3.1. Поняття, істотні умови укладання договору страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
3.2 Процедура підготовки та укладання договору
3.3 Вирішення спорів і припинення дії договору
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Читати далі »

Договір банківського рахунку

Дисципліна: Цивільне право
Рік написання: 2010
Кількість сторінок: 36

Зміст:
Вступ
Розділ 1. Загальна характеристика договору банківського рахунку
1.1 Поняття договору банківського рахунку
1.2 Правова характеристика договору банківського рахунку
1.3 Порядок укладання договору банківського рахунку
1.4 Галузева належність договору банківського рахунку
1.5 Припинення договору банківського рахунку та його правові наслідки
Розділ 2. Банківські операції за рахунком
2.1 Операції за рахунком, що виконуються банком
2.2 Кредитування рахунку. Проценти за користування коштами клієнта
2.3 Списання грошових коштів з рахунку
Розділ 3. Банківська таємниця. Гарантії забазпечення інтересів клієнтів
Висновок
Список використаних джерел

Читати далі »

Правове регулювання фінансової системи України

Дисципліна: Фінансове право
Рік написання: 2011
Кількість сторінок: 34

Зміст:
Вступ
Розділ 1. Поняття фінансової системи України
Розділ 2. Складові фінансової системи України
2.1 Державні фінанси – основа фінансової системи України
2.2 Страхування у фінансовій системі України
2.3 Фінансовий ринок України
2.4 Фінанси підприємств в Україні
Розділ 3. Органи управління фінансовою системою України
Висновки
Список використаних джерел

Читати далі »