Jure
WordPress темы скачать; блог программистов; русский WordPress на wp-docs.ru.

 EXMO affiliate program

Тема 13. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування

ПЛАН

1. Поняття і суть оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.

2. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування.

3. Порядок оскарження ухвал слідчого судді.

4. Порядок оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора.

Читати далі »

Тема 14. Підсудність у кримінальному провадженні. Підготовче провадження

ПЛАН

1. Поняття та види підсудності у кримінальному провадженні.

2. Поняття, суть і значення підготовчого провадження.

3. Порядок і строки підготовчого провадження.

4. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Читати далі »

Тема 15. Судовий розгляд

ПЛАН

1. Поняття, суть і значення стадії судового розгляду.

2. Загальні положення судового розгляду у кримінальному провадженні.

3. Межі судового розгляду.

4. Процедура судового розгляду.

Читати далі »

Тема 16. Провадження в суді апеляційної та касаційної інстанції

ПЛАН

1. Поняття, суть і значення стадії апеляційного провадження.

2. Суб’єкти, процесуальний порядок і строки розгляду в суді у апеляційному провадженні.

3. Перевірка вироків і ухвал про застосування чи незастосування примусових заходів виховного і медичного характеру, ухвалених місцевими судами.

4. Поняття, суть і значення стадії касаційного провадження.

5. Особливості розгляду касаційних скарг на судові рішення, які набрали законної сили

6. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги

Читати далі »

Тема 17. Провадження в Верховному суді України та провадження за нововиявленими обставинами

ПЛАН

1. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України. Строк подання заяви про перегляд судових рішень.

2. Порядок розгляду справи Верховним Судом України.

3. Підстави для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Строки перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.

4. Порядок перегляду судового рішення справи за нововиявленими обставинами.

Читати далі »