Jure
WordPress темы скачать; блог программистов; русский WordPress на wp-docs.ru.

 EXMO affiliate program

Земельні ділянки сільськогосподарського призначення як об’єкти правового обігу

Доктрина вітчизняного природо-ресурсного права ґрунтується на концепції роздільності земельних, лісових, водних та мінеральних ресурсів як об’єктів правових відносин. Одне із ключових положень цієї концепції полягає в тому, що власником землі (земельної ділянки) може бути одна особа, яка набуває та реалізує право власності на землю на підставі норм земельного права, а власником розташованих на цій землі (земельній ділянці) лісів, водних об’єктів та покладів корисних копалин можуть бути інші особи, які набувають та реалізують право власності на ліси, води та корисні копалини відповідно до норм лісового, водного та гірничого права. Роздільність правового регулювання земельних та інших природних ресурсів є фактором, який істотно ускладнює перехід прав на сільськогосподарські земельні ділянки від однієї особи до іншої (правовий обіг земельних ділянок).

Читати далі »

Позовна заява про стягнення грошової компенсації за невикористану відпустку

У відповідності з ч. 1 ст. 83 КЗпП України у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткові відпустки працівникам, які мають дітей.

Зразок позовної заяви про стягнення грошової компенсації за невикористану відпустку:

Читати далі »

Позовна заява про стягнення аліментів

Порядок стягнення аліментів розрізняється залежно від того, чи буде це добровільна угода батьків або прийдеться в судовому порядку відстоювати інтереси дитини, звернувшись із позовною заявою про стягнення аліментів. Відповідно до ч. 3 ст. 181 Сімейного кодексу України,  за рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі.

Зразок позовної заяви про стягнення аліментів:

Читати далі »

Тема 1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу

ПЛАН

1. Поняття, сутність та форми кримінального процесу.

2. Завдання кримінального процесу.

3. Система стадій кримінального процесу.

4. Кримінально-процесуальна форма, функції, відносини та гарантії.

5. Кримінально-процесуальні акти.

Читати далі »

Тема 2. Кримінальний процесуальний закон

ПЛАН

1. Поняття, сутність і значення кримінального процесуального права.

2. Джерела кримінального процесуального права.

3. Поняття, структура і види кримінальних процесуальних норм.

4. Чинність кримінального процесуального закону у просторі, часі та щодо осіб.

Читати далі »