Лікарська таємниця | Jure
 EXMO affiliate program

Лікарська таємниця

Дисципліна: Медичне право
Рік написання: 2012
Кількість сторінок: 30

Зміст:
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЛІКАРСЬКУ ТАЄМНИЦЮ
1.1 Поняття та ознаки лікарської таємниці
1.2 Історія розвитку лікарської таємниці
1.3 Законодавство про лікарську таємницю
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІКАРСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ
2.1 Суб’єкти збереження та об’єкт лікарської таємниці
2.2 Розголошення лікарської таємниці
РОЗДІЛ 3. СУДОВА ПРАКТИКА ЩОДО ЛІКАРСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Список використаних джерел:
1. Конституція України від 28.06.1996р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 30, ст. 141
2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 25-26, ст.131
3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356
4. Сімейний кодекс України від 10.01.2002р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 21-22, ст.135
5. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 4, ст.19
6. Про психіатричну допомогу: Закон України від 22.02.2000р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 19, ст.143
7. Акопов В. И. Медицинское право: книга для врачей, юристов и пациентов / В. И. Акопов. – Москва: ИКЦ «МарТ», 2004. – 368 с.
8. Бабич О. Чи може лікар свідчити в суді про стан здоров’я пацієнта? // Український медичний часопис online. – 2011. – №5. [Електронний ресурс]: Український медичний часопис online – Режим доступу:
9. Баулін В.І. Кримінальний кодекс України: науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін., за заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре“, 2006. – 1184 с.
10. Виноградова Г. Професійна таємниця в міжнародно-правових джерелах: окремі питання регулювання та використання досвіду в законодавстві України // Юридичний журнал. – 2006. – №4. [Електронний ресурс]: Юридичний журнал «Юстиніан» – Режим доступу:
11. Гиппократ. Избранные книги / перевод с греческ. проф. В. И. Руднева. – М.: Сварог, 1994. – 736 с.
12. Сахацький С. Кілька слів про лікарську таємницю в Україні // Правовий тиждень. – 2008. – №43.
13. Стеценко С. Г. Адміністративне право України: навчальний посібник / С. Г. Стеценко. – К. : Атіка, 2008. – 624 с.
14. Стеценко С. Г. Медичне право України: підручник / С. Г. Стеценко. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 507 с.
15. Таджиев К. Т. Об основах медицинской деонтологии: сб. статей / под общ. ред. Таджиева К. Т., Приписнова В. И. – Душанбе: Ирфон, 1981. – 256 с.
16. Шатковська І.В. Правове регулювання інституту лікарської таємниці (українська історія та міжнародний досвід) // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 669-676.

Для придбання роботи звертайтеся через форму зворотнього зв’язку.
Вартість роботи: 200 грн.

Ви можете пропустити чітання запису та залишити коментар. Розміщення посилань заборонено.Залишити коментар

Ви повинні увійти, щоб мати можливість залишати коментарі.