Політична система суспільства | Jure
 EXMO affiliate program

Політична система суспільства

Дисципліна: Теорія держави і права
Рік написання: 2010
Кількість сторінок: 33

Зміст:
ВСТУП
РОЗДІЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА
1.1 Поняття та структура політичної системи суспільства
1.2. Партії в політичній системі суспільства: правове регулювання статусу та діяльності
1.3. Місце держави в політичній системі суспільства
РОЗДІЛ ІІ. ДЕТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА
2.1. Поняття та значення
2.2. Правові форми взаємовідносин держави і громадського об’єднання
2.3. Права та обов’язки громадських об’єднань
РОЗДІЛ ІІІ. ПРАВОВІ ФОРМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВИ І КОМЕРЦІЙНОЇ КОРПОРАЦІЇ
3.1. Поняття корпорацій
3.2. Поняття відносної самостійності держави
ВИСНОВОК
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Список використаних джерел:
1. Конституція України від 28.06.1996р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 30, с.141
2. Закон України «Про політичні партії в Україні» від 05.04.2001р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 23, ст.118
3. Венгеров А.Б.”Теория государства и права”, М., Юрист, 1995 р. – 254 с.
4. Котюк О.В. “Основи держави і права”, К., ВЕНТУРІ, 1996. – 207 с.
5. Комаров С.А., Малько А.В., “Теория государства и пра¬ва”, М., Норма, 2000. – 440 с.
6. Комаров С.А. Общая теория государства и права. Москва. – 1998 р. – 408с.
7. Копєйчиков В.В. “Загальна теорія держави і права”, К. Юрінком, 1997. – 317с.
8. Марченко М.Н. Общая теория государства и права. М.: Зерцало, 2000 р. – 611с.
9. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Підручник. – Харків, „Консум”, 2001 р. – 656с.
10. Скакун О.Ф. Теорія права і держави: підручник. – Київ, 2009. – 520с.
11. Цвік М.В. Загальна теорія держави і права. Харків „Право” – 2002 р., – 432c.
12. Ярмоленко В. Правові засади створення та діяльності політичних партій. // Юридичний журнал. – 2008р. – №11
13. Полевий В. Політична свобода чи відповідальність: різні погляди на діяльність політичних партій в Україні. // Юридичний радник. – 2007р. – №3

Для придбання роботи звертайтеся через форму зворотнього зв’язку.
Вартість роботи: 100 грн.

Ви можете пропустити чітання запису та залишити коментар. Розміщення посилань заборонено.Залишити коментар

Ви повинні увійти, щоб мати можливість залишати коментарі.