Роботи | Jure

Роботи

 EXMO affiliate program

Поняття, підстави і умови матеріальної відповідальності сторін трудового договору

Дисципліна: Трудове право
Рік написання: 2011
Кількість сторінок: 40

Зміст:
Вступ
Розділ І. Інститут матеріальної відповідальності
1.1 Поняття, ознаки, функції і принципи інституту матеріальної відповідальності
1.2 Підстава і умови матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну роботодавцю
Розділ ІІ. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору
2.1 Матеріальна відповідальність роботодавця перед найманим працівником
2.2 Загальна характеристика видів матеріальної відповідальності працівників за шкоду завдану роботодавцю
Розділ ІІІ. Правове регулювання інституту матеріальної відповідальності за проектом трудового кодексу України
Висновок
Список використаних джерел

Читати далі »

Судовий прецедент у правовій системі Англії

Дисципліна: Теорія держави і права
Рік написання: 2011
Кількість сторінок: 34

Зміст:
Вступ
Розділ І Передумови виникнення та особливості розвитку англійського прецедентного права
1.1. Становлення прецедентного права Англії
1.2. Судова влада у правовій системі Англії
Розділ ІІ Судовий прецедент як компонент правової системи Англії
2.1. Прецедентна норма англійського права
2.2. Взаємодія закону та судового прецеденту в сучасному англійському праві
Розділ ІІІ Англійська доктрина судового прецеденту
3.1. Застосування норми прецедентного права та її дія у часі і просторі
3.2. Дія принципу stare decisis
Висновок
Список використаних джерел

Читати далі »

Реалізація норм права

Дисципліна: Теорія держави і права
Рік написання: 2010
Кількість сторінок: 37

Зміст:
Вступ
Розділ 1. Процедура реалізації права
1.1 Поняття реалізації права
1.2 Основні проблеми реалізації права та шляхи їх вирішення
1.3 Класифікація форм реалізації права
Розділ 2. Правозастосування, як особлива форма реалізації права
2.1 Поняття правозастосування і його ознаки
2.2 Вимоги до правозастосовчої діяльності
2.3 Стадії застосування права
2.4 Акти правозастосування: їх види та відмінність від нормативно-правових актів
Висновок
Додатки
Список використаних джерел

Читати далі »

Поняття та співвідношення правопорядку та суспільного порядку

Дисципліна: Теорія держави і права
Рік написання: 2012
Кількість сторінок: 46

Зміст:
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ, СТРУКТУРА, ПРИНЦИПИ ТА ОЗНАКИ ПРАВОПОРЯДКУ
1.1. Поняття, та ознаки правопорядку
1.2. Функції, принципи та гарантії правопорядку
1.3. Структура та зміст правопорядку
1.4. Законність як основний засіб встановлення правопорядку
РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ ТА ЕЛЕМЕНТИ ГРОМАДСЬКОГО (СУСПІЛЬНОГО) ПОРЯДКУ
2.1. Поняття громадського (суспільного) порядку
2.2. Елементи громадського (суспільного) порядку
2.3. Співвідношення правопорядку та громадського (суспільного) порядку
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Читати далі »

Політична система суспільства

Дисципліна: Теорія держави і права
Рік написання: 2010
Кількість сторінок: 33

Зміст:
ВСТУП
РОЗДІЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА
1.1 Поняття та структура політичної системи суспільства
1.2. Партії в політичній системі суспільства: правове регулювання статусу та діяльності
1.3. Місце держави в політичній системі суспільства
РОЗДІЛ ІІ. ДЕТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА
2.1. Поняття та значення
2.2. Правові форми взаємовідносин держави і громадського об’єднання
2.3. Права та обов’язки громадських об’єднань
РОЗДІЛ ІІІ. ПРАВОВІ ФОРМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВИ І КОМЕРЦІЙНОЇ КОРПОРАЦІЇ
3.1. Поняття корпорацій
3.2. Поняття відносної самостійності держави
ВИСНОВОК
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Читати далі »