Роботи | Jure

Роботи

 EXMO affiliate program

Методи і способи забезпечення законності в структурах виконавчої влади

Дисципліна: Адміністративне право
Рік написання: 2011
Кількість сторінок: 35

Зміст:
Вступ
Розділ І. Поняття режиму законності в структурах виконавчої влади
Розділ ІІ. Способи забезпечення законності в структурах виконавчої влади: загальна характеристика
Розділ ІІІ Контроль і нагляд у структурах виконавчої влади
3.1. Контроль з боку органів законодавчої влади
3.2. Контроль з боку спеціалізованих контролюючих органів
3.3. Контроль з боку представницьких органів місцевого самоврядування
3.4. Судовий контроль
3.5. Прокурорський нагляд за законністю в державному управлінні
3.6. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності в структурах виконавчої влади
3.7. Громадський контроль
Висновок
Список використаних джерел

Читати далі »

Адміністративно-правовий статус громадян України

Дисципліна: Адміністративне право
Рік написання: 2011
Кількість сторінок: 31

Зміст:
Вступ
Розділ І. Теоретичні засади дослідження адміністративно-правового статусу громадян України
1.1. Поняття правового статусу особи
1.2. Види і структура правового статусу особи
1.3. Поняття адміністративно – правового статусу особи
Розділ ІІ. Характеристика адміністративно-правового статусу громадян України
2.1 Фізична особа, як суб’єкт адміністративного права:співвідношення дефініцій
2.2 Адміністративно-правовий статус громадян та інших фізичних осіб
Розділ ІІІ. Врахування вимог європейської конвенції з прав людини у визначенні адміністративно-правового статусу громадян України
Висновок
Список використаних джерел

Читати далі »

Адміністративно-правове регулювання в галузі енергетики та вугільної промисловості

Дисципліна: Адміністративне право
Рік написання: 2012
Кількість сторінок: 41

Зміст:
Вступ
Розділ 1. Особливості правового регулювання господарських відносин у вугільній промисловості
Розділ 2. Державна стратегія розвитку паливно-енергетичного комплексу України
2.1. Державне управління та регулювання паливно-енергетичним комплексом
2.2. Державний контроль на підприємствах паливно-енергетичного комплексу
Розділ 3. Структура власності в паливно-енергетичному комплексі
3.1. Визначення проблеми, пов’язаної із здійсненням державного регулювання паливно-енергетичного комплексу України
3.2. Розвиток паливно-енергетичного комплексу України як основи її економічної безпеки
Висновки
Список використаної літератури

Читати далі »

Оплата праці в сільському господарстві

Дисципліна: Аграрне право
Рік написання: 2011
Кількість сторінок: 24

Зміст:
Вступ
Розділ 1. Загальні відомості про оплату праці
1.1 Поняття оплати праці
1.2 Правове регулювання оплати праці
1.3 Тарифна система оплати праці
Розділ 2. Особливості оплати праці в сільському господарстві
Висновок
Список використаних джерел

Читати далі »

Правове регулювання інформаційних відносин у сфері екологічної інформації

Дисципліна: Інформаційне право
Рік написання: 2013
Кількість сторінок: 31

Зміст:
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ТА В УКРАЇНІ
1.1. Основні етапи розвитку правового регулювання у сфері екологічної інформації у Європейському Союзі
1.2. Основні етапи розвитку правового регулювання у сфері екологічної інформації в Україні
1.3. Право на екологічну інформацію, як одне з основних прав громадянина
РОЗДІЛ 2. РЕГУЛЮВАННЯ СВОБОДИ ДОСТУПУ ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЗАКОНОДАВСТВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА В ЗАКОНОДАВСТВІУКРАЇНИ
2.1. Свобода доступу до екологічної інформації у Європейському Союзі
2.2. Свобода доступу до екологічної інформації за законодавстві України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Читати далі »