Роботи | Jure

Роботи

 EXMO affiliate program

Суб’єкти підприємництва

Дисципліна: Господарське право
Рік написання: 2013
Кількість сторінок: 23

Зміст:
Вступ
Розідл І. Поняття та види суб’єктів підприємництва
1.1. Поняття суб’єктів підприємництва
1.2. Види суб’єктів підприємництва та їх правова характеристика
Розділ ІІ. Порядок утворення та припинення суб’єктів господарювання
2.1. Порядок утворення суб’єктів підприємництва
2.2. Припинення діяльності суб’єкта підприємництва
Висновок
Список використаних джерел

Читати далі »

Право суб’єктів господарювання на звернення за судовим захистом

Дисципліна: Господарське право
Рік написання: 2013
Кількість сторінок: 31

Зміст:
РОЗДІЛ 1. СУДОВИЙ ЗАХИСТ ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
1.1 Поняття захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання
1.2 Форми та способи захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання
1.3 Судова форма захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання
РОЗДІЛ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ ЗА СУДОВИМ ЗАХИСТОМ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
2.1 Судова система як механізм захисту прав суб’єктів господарювання
2.2 Порядок вирішення господарських спорів та оскарження рішень
РОЗДІЛ 3. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО СУДОВИЙ ЗАХИСТ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
3.1 Сучасне законодавство про судовий захист
3.2 Проблеми законодавства про судовий захист та пропозиції щодо його вдосконалення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Читати далі »

Господарська комерційна та некомерційна діяльність

Дисципліна: Господарське право
Рік написання: 2012
Кількість сторінок: 37

Зміст:
Вступ
Розділ 1. Господарська комерційна діяльність
1.1. Підприємництво як вид господарської діяльності та свобода підприємницької діяльності
1.2. Принципи та суб’єкти комерційної діяльності
1.3. Межі здійснення комерційної діяльності
Розділ 2. Господарська некомерційна діяльність
2.1. Поняття та організаційні форми здійснення некомерційної діяльності
2.2. Правове регулювання некомерційної господарської діяльності
Розділ 3. Засоби державного регулювання господарської діяльності
Висновок
Список використаних джерел

Читати далі »

Правовий статус банків як учасників податкових правовідносин

Дисципліна: Банківське право
Рік написання: 2011
Кількість сторінок: 16

Зміст:
ВСТУП
1. Правовий статус банків як осіб, що сприяють справлянню податків, зборів (обов’язкових платежів)
2. Банки як платники податків, зборів (обов’язкових платежів)
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Читати далі »

Юридична відповідальність за порушення на транспорті

Дисципліна: Адміністративне право
Рік написання: 2011
Кількість сторінок: 36

Зміст:
Вступ
Розділ 1. Загальні засади адміністративної відповідальності
1.1. Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності
1.2. Юридичні ознаки адміністративної відповідальності
1.3. Законодавство України про адміністративні правопорушення
Розділ 2. Основні випадки правопорушень і відповідальності за них на транспорті згідно законодавства України
Розділ 3. Особливості забезпечення охорони правопорядку органами внутрішніх справ на транспорті
3.1. Цілодобовий режим функціонування транспорту
3.2. Концентрація на транспорті великих людських потоків
3.3. Зосередження на об’єктах транспорту значних матеріальних цінностей
3.4. Сезонні коливання пасажирських та вантажних перевезень
Висновки
Література

Читати далі »