Судова трасологія і її практичне використання в розслідування та розкритіі злочинів | Jure
 EXMO affiliate program

Судова трасологія і її практичне використання в розслідування та розкритіі злочинів

Дисципліна: Криміналістика
Рік написання: 2012
Кількість сторінок: 29

Зміст:
Вступ
1. Поняття судової трасології: система й завдання
2. Класифікація слідів у трасології
3. Правила огляду, фіксації та вилучення слідів на місці пригоди
4. Методи виявлення, фіксації та вилучення слідів рук людини та їх іденти-фікаційне значення. Класифікація папілярних візерунків пальців рук, їх ідентифікаційні ознаки та криміналістичне значення в розкритті злочинів
5. Підготовка об’єктів до трасологічної і дактилоскопічної експертиз
Висновок
Список використаних джерел

Список використаних джерел:
1. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 ВВР, 1961, N 2 ст. 15.
2. Шеремет А. П., Криміналістика: навч. пос. [ студ. вищ. навч. закл.]/ А. П. Шеремет – [2-ге вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.
3. Салтевський М. В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – К.: Кондор, 2005. – 588с.
4. Криміналістика: питання і відповіді (+Авторизований доступ) [Текст] : навч. посіб. / А.В. Кофанов, О.Л. Кобилянський, Я.В. Кузьмічов та ін. — К. : ЦУЛ, 2011. — 280 с.
5. Маркусь, В. Криміналістика. Курс лекцій (+Авторизований доступ) [Текст] : навч. посіб. / В. Маркусь. — К. : Кондор, 2007. — 558 с.
6. Криміналістика (криміналістична техніка).П. Д. Біленчук, А. П. Гель, М. В. Салтевський, Г. С. Семаков. — К.: МАУП, 2001
7. Глосарій з дисципліни криміналістика (словник криміналістичних термінів) (відповідно до вимог ЕСТS) / Уклад.: В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А.Журавель та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008.
8. Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец, вищих закладів освіти. — Кол. авторів: Глібко В. М., Дудніков А. Л., Журавель В. А. та ін. / За ред. В. Ю. Шепітька. — К: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. — 684с.

Для придбання роботи звертайтеся через форму зворотнього зв’язку.
Вартість роботи: 80 грн.

Ви можете пропустити чітання запису та залишити коментар. Розміщення посилань заборонено.Залишити коментар

Ви повинні увійти, щоб мати можливість залишати коментарі.