Позовна форма захисту в господарському процесі | Jure
 EXMO affiliate program

Позовна форма захисту в господарському процесі

Дисципліна: Господарський процес
Рік написання: 2012
Кількість сторінок: 25

Зміст:
Вступ
Розділ 1. Сутність позовної форми захисту в господарському процесі
1.1. Сутність позовної форми захисту в господарському процесі та її ознаки
1.2. Право на позов
1.3. Поняття й елементи позову
1.4. Процесуальні засоби захисту відповідача проти позову
Розділ 2. Порушення провадження справи
2.1. Порядок подання позову й наслідки його порушення
2.2. Позовна заява: форма і зміст
2.3. Прийняття позовної заяви і підстави до відмови в її прийнятті
Розділ 3. Забезпечення позову у господарському процесуальному праві
3.1. Поняття забезпечення позову у господарському праві
Висновок
Список використаних джерел


Список використаних джерел:
1. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 (ВВР), 1992, N 6, ст.56.
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356.
3. Балюк І. Господарське процесуальне право: Навчально-методичний посібник/ Ірина Балюк,; М-во освіти і науки України , КНЕУ. – К., 2002. – 247 с.
4. Булгакова І. Господарське законодавство України: Посібник/ Ірина Булгакова,; Академія адвокатури України, Школа адвокатської підготовки. – К.: Прецедент, 2006. – 141 с.
5. Булгакова І. Господарське право України: Навч. посіб. / Академія адвокатури України. — К. : Прецедент, 2006. — 347с.
6. Горевий В.І.Господарський процес : Практикум : навчальний посібник 2-е вид-ня, виправлене і доповнене/Горевий В.І., Куліш A.M., Чернадчук В.Д. -Суми : TOB “ТД Папірус”, 2012. – 304 с.
7. Господарське законодавство України: Збірник нормативних актів станом на 1 січня 2001 р./ Уклад. В.С.Щербина, О.В.Щербина. – К.: Атіка, 2001. – 463 с.
8. Господарське законодавство України: правове регулювання господарських відносин: Збірник нормативних актів: Станом на 1 січня 2002 р./ Укл. Микола Камлик,. – К.: Атіка, 2002. – 815 с.
9. Грек Б. Господарський процес України (у схемах) [Текст] : навчальний посібник / Борис Грек, ; М-во освіти і науки України, Академія адвокатури України. – К. : Прецедент, 2006. – 181 с.
10. Жук Л., Жук І., Неживець О., Бєлік Ю. Господарське право України: навч. посіб. / Олена Миколаївна Неживець (відп.ред.). — К. : Кондор, 2007. — 718c.
11. Кашубіна Н. Господарське право: Навч. посібник / Донбаський гірничо-металургійний ін-т. — Алчевськ : ДГМІ, 2002. — 293с.
12. Притика Д.М Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. коментар/ Притика Д.М., Тітов М.І., Гайворонський В.М. – Х. : Консум, 2003. – 320с.
13. Притика Д.М. Арбітражний процес: навч.посіб. / Д.М. Притика. Х.: Консум, 2000.Ч.ІІ. – 416с.
14. Чернадчук В. Д., Господарське процесуальне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл./ В.Д. Чернадчук Сухонос В. В., Нагребельний В. П. та ін.. — Суми : Університетська книга, 2006. — 331с.
15. Булгакова І. В. Деякі питання забезпечення позову в господарському процесі / І.В. Булгакова // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 3. – С. 201.
16. Вахонєва Т. Деякі питання дії та позовної давності в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 2. – C. 80-83
17. Гордієнко Г. Процесуальні аспекти застосування позовної давності судами загальної юрисдикції // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 12. – C. 50-52.

Для придбання роботи звертайтеся через форму зворотнього зв’язку.
Вартість роботи: 80 грн.

Ви можете пропустити чітання запису та залишити коментар. Розміщення посилань заборонено.Залишити коментар

Ви повинні увійти, щоб мати можливість залишати коментарі.