2014 Липень | Jure

Архів за Липень, 2014

 EXMO affiliate program

Тема 9. Правове регулювання державних та місцевих видатків

ПЛАН

1. Поняття та види державних і місцевих видатків

2. Поняття кошторисно-бюджетного фінансування

Читати далі »

Тема 10. Фінансово-правове регулювання банківської діяльності та грошового обігу

ПЛАН

1. Банківська система України та роль у ній НБУ

2. Форми регулювання банківської діяльності

3. Правове регулювання грошового обігу в Україні

Читати далі »

Тема 11. Правові основи валютного регулювання та контролю

ПЛАН

1. Поняття «валюти» та «валютних цінностей»

2. Поняття та зміст валютного регулювання

3. Правові засади валютного контролю в Україні

Читати далі »

Тема 1. Поняття, сутність, зміст та структура інформаційного права

ПЛАН

1. Сутність та зміст інформаційного права, як комплексної галузі суспільних відносин.

2. Сутність та зміст інформаційного права, як науки.

3. Сутність та зміст інформаційного права, як навчальної дисципліни.

4. Концептуальні підходи щодо формування змісту та структури інформаційного права.

5. Методологія інформаційного права.

6. Взаємозв’язок інформаційного права з іншими галузями права та його місце серед них.

Читати далі »

Тема 2. Інформаційне суспільство

ПЛАН

1. Роль інформації в житті особистості, суспільства, держави. Інформаційні «революції».

2. Інформаційне суспільство: поняття та сутність.

3. Інформатизація: поняття та основні види.

4. Окінавська Хартія глобального інформаційного суспільства.

5. Проблеми правового регулювання відносин в умовах інформаційного суспільства.

Читати далі »