2014 Липень | Jure

Архів за Липень, 2014

 EXMO affiliate program

Тема 8. Державна політика у сфері інформаційної діяльності. Основні засади розвитку інформаційного суспільства

ПЛАН

1. Роль органів публічної влади у формуванні державної інформаційної політики.

2. Державна політика в галузі формування інформаційного суспільства.

3. Інформаційна функція держави.

4. Головні напрями здійснення інформаційної політики держави.

5. Державна політика у сфері Національної програми інформатизації: сутність та основні принципи. Основні сфери (напрями) інформатизації.

6. Мета та стратегічні завдання державної політики інформатизації.

7. Замовники та виконавці Національної програми інформатизації. Державне упорядкування у сфері інформатизації.

Читати далі »

Тема 9. Інформаційна безпека

ПЛАН

1. Поняття інформаційної безпеки.

2. Елементи формування основ організації (тектології) інформаційної безпеки.

3. Поняття та види загроз національним інтересам та національній безпеці в інформаційній сфері.

4. Методи й засоби забезпечення інформаційної безпеки.

Читати далі »

Тема 10. Поняття та основні категорії міжнародного інформаційного права

ПЛАН

1. Міжнародно-правові основи формування інформаційного суспільства.

2. Принципи міжнародного інформаційного права.

3. Міжнародне співробітництво у сфері інформаційних відносин.

4. Міжнародні договори в сфері інформаційних правовідносин.

5. Міжнародна діяльність у сфері інформатизації.

6. Міжнародна діяльність України в сфері захисту технологій та комерційної таємниці.

Читати далі »

Юридична відповідальність за порушення на транспорті

Дисципліна: Адміністративне право
Рік написання: 2011
Кількість сторінок: 36

Зміст:
Вступ
Розділ 1. Загальні засади адміністративної відповідальності
1.1. Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності
1.2. Юридичні ознаки адміністративної відповідальності
1.3. Законодавство України про адміністративні правопорушення
Розділ 2. Основні випадки правопорушень і відповідальності за них на транспорті згідно законодавства України
Розділ 3. Особливості забезпечення охорони правопорядку органами внутрішніх справ на транспорті
3.1. Цілодобовий режим функціонування транспорту
3.2. Концентрація на транспорті великих людських потоків
3.3. Зосередження на об’єктах транспорту значних матеріальних цінностей
3.4. Сезонні коливання пасажирських та вантажних перевезень
Висновки
Література

Читати далі »

Методи і способи забезпечення законності в структурах виконавчої влади

Дисципліна: Адміністративне право
Рік написання: 2011
Кількість сторінок: 35

Зміст:
Вступ
Розділ І. Поняття режиму законності в структурах виконавчої влади
Розділ ІІ. Способи забезпечення законності в структурах виконавчої влади: загальна характеристика
Розділ ІІІ Контроль і нагляд у структурах виконавчої влади
3.1. Контроль з боку органів законодавчої влади
3.2. Контроль з боку спеціалізованих контролюючих органів
3.3. Контроль з боку представницьких органів місцевого самоврядування
3.4. Судовий контроль
3.5. Прокурорський нагляд за законністю в державному управлінні
3.6. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності в структурах виконавчої влади
3.7. Громадський контроль
Висновок
Список використаних джерел

Читати далі »