2014 Липень | Jure

Архів за Липень, 2014

 EXMO affiliate program

Інститут договору в Цивільному праві України

Конструкція договору стала одним із найвизначніших здобутків світової правової культури. Як зазначила Н. Кузнєцова, договір у всіх правових системах є одним з основних елементів правопорядку, який юридично забезпечує дійсність обмінних процесів з метою задоволення потреб суспільства, окремих його громадян або їх об’єднань [1, 41].

Договір є універсальною правовою конструкцією у механізмі правового регулювання суспільних відносин. Як інструмент правового регулювання договір, поряд із традиційним застосуванням у сфері приватного права, у сучасних умовах застосовується у сферах публічного права: конституційному, адміністративному, екологічному, фінансовому тощо (публічно-правові договори).

Читати далі »

Майнові права інтелектуальної власності як внесок до статутного капіталу господарського товариства

Дослідження проблем формування статутного фонду господарського товариства за рахунок майнових прав інтелектуальної власності є цікавим не лише з позицій теорії, але й практики, оскільки породжує цілу низку наслідків як правового, так і фінансового характеру.

Під час дослідження порушеного питання необхідно враховувати вимоги законодавства України у сфері інтелектуальної власності, регулювання правовідносин щодо створення господарських товариств, оцінки тощо.

Читати далі »

Криза авторського права

Кінець ХХ та початок ХХІ століття ознаменувалися значним проривом у сфері культури та новітніми інформаційними технологіями, які позначились на стані охорони майнових прав в авторському праві. Проблема полягає в наданні авторському праву більшої еластичності, зокрема щодо сучасних трактувань творів, які написані у середньовіччі чи зовсім на іншій ідеології, але зберегли сюжетну лінію та цікаві глядачу. Це стосується рінг-тонів, які, як частина твору набувають самостійного правового та комерційного значення. Досить проблем і з похідними творами. Особливо позначилось на охороні прав інтелектуально ї власності поширення об’єктів авторського права та інших прав у мережі Інтернет, як інформації чи елементів баз даних. Вони здебільшого поширюються як інформація, яка має більш мякий правовий режим, ніж обєкти авторського права. Дійшло навіть до виникнення руху проти канонів чи висхідних принципів авторського права і заперечення чи спроб демонтування наріжних положеннь щодо абсолютності виключних прав на його об’єкти.

Читати далі »

Суб’єкти підприємництва

Дисципліна: Господарське право
Рік написання: 2013
Кількість сторінок: 23

Зміст:
Вступ
Розідл І. Поняття та види суб’єктів підприємництва
1.1. Поняття суб’єктів підприємництва
1.2. Види суб’єктів підприємництва та їх правова характеристика
Розділ ІІ. Порядок утворення та припинення суб’єктів господарювання
2.1. Порядок утворення суб’єктів підприємництва
2.2. Припинення діяльності суб’єкта підприємництва
Висновок
Список використаних джерел

Читати далі »

Право суб’єктів господарювання на звернення за судовим захистом

Дисципліна: Господарське право
Рік написання: 2013
Кількість сторінок: 31

Зміст:
РОЗДІЛ 1. СУДОВИЙ ЗАХИСТ ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
1.1 Поняття захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання
1.2 Форми та способи захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання
1.3 Судова форма захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання
РОЗДІЛ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ ЗА СУДОВИМ ЗАХИСТОМ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
2.1 Судова система як механізм захисту прав суб’єктів господарювання
2.2 Порядок вирішення господарських спорів та оскарження рішень
РОЗДІЛ 3. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО СУДОВИЙ ЗАХИСТ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
3.1 Сучасне законодавство про судовий захист
3.2 Проблеми законодавства про судовий захист та пропозиції щодо його вдосконалення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Читати далі »