Юридична відповідальність за порушення на транспорті | Jure
 EXMO affiliate program

Юридична відповідальність за порушення на транспорті

Дисципліна: Адміністративне право
Рік написання: 2011
Кількість сторінок: 36

Зміст:
Вступ
Розділ 1. Загальні засади адміністративної відповідальності
1.1. Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності
1.2. Юридичні ознаки адміністративної відповідальності
1.3. Законодавство України про адміністративні правопорушення
Розділ 2. Основні випадки правопорушень і відповідальності за них на транспорті згідно законодавства України
Розділ 3. Особливості забезпечення охорони правопорядку органами внутрішніх справ на транспорті
3.1. Цілодобовий режим функціонування транспорту
3.2. Концентрація на транспорті великих людських потоків
3.3. Зосередження на об’єктах транспорту значних матеріальних цінностей
3.4. Сезонні коливання пасажирських та вантажних перевезень
Висновки
Література

Список використаних джерел:
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – ст. 141.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради. – 1984. – № 51. – ст. 1122.
3. Митний кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2002. – № 38-39. – ст. 288.
4. Закон України ” Про засади запобігання і протидії корупції” // вiд 07.04.2011 № 3206-VI (ВВР), 2011, N 40, ст.404
5. Закон України “Про міліцію” // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 4. – ст. 20.
6. Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник / За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. – Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, “Еспада”, 2000. – 368 с.
7. Адміністративне право України [Підручник для юрид. вузів і фак. / Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, В.М. Гаращук та ін.]; За ред. Ю.П. Битяка. – Харків: Право, 2001. – 528 с.
8. Гладун З.С. Адміністративне право України: Навч. посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 579 с.
9. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підруч. – К.: Юрінком Інтер, 1999.
10. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Науково-практичний коментар / Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний та ін.; – К. : Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність”, 2008. – 781 с.
11. Безносенко Іван. Притягнення до адміністративної відповідальності порушників законодавства на водному транспорті//Юридичний журнал. – №8. – 2004. – С.28-35.
12. Бєліков Олег. Судовий розгляд справ про порушення правил дорожнього руху// Юридичний журнал. – №1. – 2010. – С.45-50.
13. Зуров Олег. Салон правової держави// Юридичний журнал. – №7. – 2010. – С.30.

Для придбання роботи звертайтеся через форму зворотнього зв’язку.
Вартість роботи: 100 грн.

Ви можете пропустити чітання запису та залишити коментар. Розміщення посилань заборонено.Залишити коментар

Ви повинні увійти, щоб мати можливість залишати коментарі.