Суб’єкти підприємництва | Jure
 EXMO affiliate program

Суб’єкти підприємництва

Дисципліна: Господарське право
Рік написання: 2013
Кількість сторінок: 23

Зміст:
Вступ
Розідл І. Поняття та види суб’єктів підприємництва
1.1. Поняття суб’єктів підприємництва
1.2. Види суб’єктів підприємництва та їх правова характеристика
Розділ ІІ. Порядок утворення та припинення суб’єктів господарювання
2.1. Порядок утворення суб’єктів підприємництва
2.2. Припинення діяльності суб’єкта підприємництва
Висновок
Список використаних джерел

Список використаних джерел:
1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144
3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV//Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356
4. Про акціонерні товариства: Закон України //Відомості Верховної Ради (ВВР), 2008, N 50-51,ст.384
5. Про господарські товариства: Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 49, ст.682
6. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України//Відомості Верховної Ради України, 2003, N 31-32, ст.263.
7. Про кооперацію: Закон України//Відомості Верховної Ради, 2004, N 5, ст.35.
8. Задихайло В.М. Господарське право: Підручник / Д.В. Задихайло, В.М. Пашков, Р.П. Бойчук та ін.; за заг. ред. Д.В. Задихайло, В.М. Пашкова. — Х.: Право, 2012. — 696 с.
9. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 3-е вид., перероб. і допов. / За заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербина та ін. — К.: Юрінком Інтер, 2012. — 776 с.
10. Несинова С.В. Господарське право України Навчальний посібник. /Несинова С.В., Воронко В.С., Чебикіна Т.С. за заг. ред. С. В. Несинової. –К.: Центр учбової літератури, 2012. – 564 с.
11. Основи держави і права України: підручник / В. Л. Ортинський [та ін.]. – К. : Знання, 2008. – 583 с.
12. Підприємницьке право: Підручник / За ред. О. В. Старцева. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Істина, 2006 — 600 с.
13. Щербина, B.C. Господарське право : підручник / B.C.Щербина. — 5-те вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2012. — 600 с.

Для придбання роботи звертайтеся через форму зворотнього зв’язку.
Вартість роботи: 100 грн.

Ви можете пропустити чітання запису та залишити коментар. Розміщення посилань заборонено.Залишити коментар

Ви повинні увійти, щоб мати можливість залишати коментарі.