Правове регулювання інформаційних відносин у сфері екологічної інформації | Jure
 EXMO affiliate program

Правове регулювання інформаційних відносин у сфері екологічної інформації

Дисципліна: Інформаційне право
Рік написання: 2013
Кількість сторінок: 31

Зміст:
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ТА В УКРАЇНІ
1.1. Основні етапи розвитку правового регулювання у сфері екологічної інформації у Європейському Союзі
1.2. Основні етапи розвитку правового регулювання у сфері екологічної інформації в Україні
1.3. Право на екологічну інформацію, як одне з основних прав громадянина
РОЗДІЛ 2. РЕГУЛЮВАННЯ СВОБОДИ ДОСТУПУ ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЗАКОНОДАВСТВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА В ЗАКОНОДАВСТВІУКРАЇНИ
2.1. Свобода доступу до екологічної інформації у Європейському Союзі
2.2. Свобода доступу до екологічної інформації за законодавстві України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Список використаних джерел:
1. Конституція України від 26 червня 1996 року//Відомості Верховної Ради .-1996.-№30.
2. Про державний суверенітет України: Декларація від 16 липня 1990 р.// Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, № 31.
3.Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля: Конвенція// ратифікована Законом № 832-XIV від 06.07.1999р., набрала чинності 30.10.2001р.
4.Модельный закон о доступе к экологической информации: Принят на десятом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ// Постановление N 10-7 от 6 декабря 1997 г.
5. Кодекс України про надра// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 36.
6.Земельний кодекс України// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4.
7. Водний кодекс України// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 24.
8. Лісовий кодекс України// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 17.
9. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р.// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 48.
10. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 р.// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 41.
11. Про природно-заповідний фонд України: Закон України від 16 червня 1992 р.// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 34.
12. Про екологічну експертизу: Закон України від 9 лютого 1995 р.// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 8.
13. Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України від 27 лютого 1991 р.// Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 16.
14. Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки : Закон України : від 21 вересня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 47.
15. Морозовська Т.І. Розуміння права на екологічну інформацію// Віче.- 2010.- №4.- С. 11-15.
16. Андрейцев В. І. Тектолого-правові аспекти забезпечення сучасної екологічної політики держави// Право України.- 2011.- №2.- С.44-49.
17. Андрейцев В. І. Систематизація екологічного законодавства, як конструктивний процес його подальшої кодифікації// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.- 2006.- №70.- С.4-12.
18. Балюк Г. І. Законодавство у сфері надзвичайних екологічних ситуацій: історія становлення і сучасний стан / Г. І. Балюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. — 2005. — № 67. — С. 8—12.
19. Власенко Ю. Л. Теоретичні засади проблем систематизації законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки у контексті його оптимізації / Ю. Л. Власенко // Бюлетень Міністерства Юстиції України. — 2008. — № 9. — С. 90—98.
20.Балюк Г. І. Проблеми кодифікації та реалізації екологічного законодавства України : фіксов. доп. на “Міжнародному круглому столі “Екологічний кодекс України: міфи та реальність”, Київ, 12—13 трав. 2005 р. / Балюк Г. ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Євразійс. асоц. прав. шк. та правників. — К. : [б. в.], 2005. — 42 с.
21. Марущак А.І. Інформаційне право: регулювання інформаційної діяльності: Навчальний посібник / А.І. Марущак. – К.: Видавничий дім «Скіф», КНТ, 2008. – 334с.

Для придбання роботи звертайтеся через форму зворотнього зв’язку.
Вартість роботи: 120 грн.

Ви можете пропустити чітання запису та залишити коментар. Розміщення посилань заборонено.Залишити коментар

Ви повинні увійти, щоб мати можливість залишати коментарі.