Поняття і класіфікація процесуальних строків, їх значення у кримінальному процесі | Jure
 EXMO affiliate program

Поняття і класіфікація процесуальних строків, їх значення у кримінальному процесі

Дисципліна: Кримінальний процес
Рік написання: 2012
Кількість сторінок: 25

Зміст:
Вступ
Розділ 1. Загальні відомості про строки
1.1 Поняття строків та їх значення у кримінальному процесі
1.2 Порядок обчислення строків
1.3 Продовження та поновлення строків
Розділ 2. Види строків у кримінальному процесі
2.1 Класифікація строків
2.2 Строки, передбачені законодавством
2.3 Строки, що встановлюються рішенням правозастосовувача
Розділ 3. Строки за Новим Кримінально-процесуальним кодексом
Висновки
Список використаних джерел

Список використаних джерел:
1. Конституція України від 28.06.1996р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 30, ст. 141
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012р. № 4651-VI
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до N 51, ст.1122
4. Про судоустрій і статус суддів: Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 41-42, N 43, N 44-45, ст.529
5. Про прокуратуру: Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 53, ст.7936.
6. Тертишник В.М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесу­ального кодексу України.— К.: А. С. К., 2007.— 1056 с.
7. Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України: Підручник / Є.Г. Коваленко, В.Т. Маляренко. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 712 с.
8. Грошевий Ю.М. Кримінальний процес: підручник / за ред. Ю. М. Грошевого та О. В. Капліної. — Х.: Право, 2010. — 608 с.
9. Волинець А. Порушення строків судового розгляду: хто винен? // Юридичний журнал. – №2. – 2007.
10. Білоус В. Новий Кримінально-процесуальний кодекс: до чого такий поспіх? [Електронний ресурс]: Українська правда.
11. Богунов В. Процесуальне прискорення // Закон і бізнес. – №3. – 2012.

Для придбання роботи звертайтеся через форму зворотнього зв’язку.
Вартість роботи: 120 грн.

Ви можете пропустити чітання запису та залишити коментар. Розміщення посилань заборонено.Залишити коментар

Ви повинні увійти, щоб мати можливість залишати коментарі.