Методи і способи забезпечення законності в структурах виконавчої влади | Jure
 EXMO affiliate program

Методи і способи забезпечення законності в структурах виконавчої влади

Дисципліна: Адміністративне право
Рік написання: 2011
Кількість сторінок: 35

Зміст:
Вступ
Розділ І. Поняття режиму законності в структурах виконавчої влади
Розділ ІІ. Способи забезпечення законності в структурах виконавчої влади: загальна характеристика
Розділ ІІІ Контроль і нагляд у структурах виконавчої влади
3.1. Контроль з боку органів законодавчої влади
3.2. Контроль з боку спеціалізованих контролюючих органів
3.3. Контроль з боку представницьких органів місцевого самоврядування
3.4. Судовий контроль
3.5. Прокурорський нагляд за законністю в державному управлінні
3.6. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності в структурах виконавчої влади
3.7. Громадський контроль
Висновок
Список використаних джерел

Список використаних джерел:
1. Конституція України вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР (ВВР), 1996, N 30, ст. 141.
2. Закон України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” вiд 23.12.1997 № 776/97-ВР (ВВР), 1998, N 20, ст.99.
3. Закон України «Про Рахункову палату» вiд 11.07.1996 № 315/96-ВР (ВВР), 1996, N 43, ст.212.
4. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 7 жовтня 2010 року (ВВР), 2011, N 9, ст.58.
5. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» вiд 09.04.1999 № 586-XIV (ВВР), 1999, N 20-21, ст.190.
6. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 р.
7. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» вiд 04.12.1990 № 509-XII (ВВР), 1991, N 6, ст. 37.
8. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» вiд 26.01.1993 № 2939-XII (ВВР), 1993, N 13, ст.110.
9. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР (ВВР), 1997, N 24, ст.170.
10. Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 р № 422/96-ВР ВВР), 1996, N 49, ст.272.
11. Закон України «Про прокуратуру» вiд 05.11.1991 № 1789-XII (ВВР), 1991, N 53, ст.793.
12. Закон України «Про звернення громадян» вiд 02.10.1996 № 393/96-ВР (ВВР), 1996, N 47, ст.256.
13. Агафонов Сергій Проблеми реалізації принципів правової держави в Україні та шляхи їх вирішення//Юридичний Журнал. – 2006. – №1. – С.26-30.
14. Мартиненко В. М. Державно-громадський контроллінг як метод демократизації державного управління // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. праць ХарРІ НАДУ. – Вип. 2 (21). – У 2 ч. – Ч. 2. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2004. – С. 124-129.
15. Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — 544 с.
16. Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.

Для придбання роботи звертайтеся через форму зворотнього зв’язку.
Вартість роботи: 80 грн.

Ви можете пропустити чітання запису та залишити коментар. Розміщення посилань заборонено.Залишити коментар

Ви повинні увійти, щоб мати можливість залишати коментарі.