Господарська комерційна та некомерційна діяльність | Jure
 EXMO affiliate program

Господарська комерційна та некомерційна діяльність

Дисципліна: Господарське право
Рік написання: 2012
Кількість сторінок: 37

Зміст:
Вступ
Розділ 1. Господарська комерційна діяльність
1.1. Підприємництво як вид господарської діяльності та свобода підприємницької діяльності
1.2. Принципи та суб’єкти комерційної діяльності
1.3. Межі здійснення комерційної діяльності
Розділ 2. Господарська некомерційна діяльність
2.1. Поняття та організаційні форми здійснення некомерційної діяльності
2.2. Правове регулювання некомерційної господарської діяльності
Розділ 3. Засоби державного регулювання господарської діяльності
Висновок
Список використаних джерел

Список використаних джерел:
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України від 23.07.1996 – 1996 р., № 30.
2. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року.
3. Цивільний кодекс України (редакція від 05.08.2009). Закон вiд 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України вiд 03.10.2003 – 2003 р., № 40.
4. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” вiд 15.05.2003 № 755-IV // Відомості Верховної Ради України вiд 08.08.2003 – 2003 р., № 31
5. Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 25
6. Закон України “Про господарські товариства” вiд 19.09.1991 № 1576-XII // Відомості Верховної Ради України вiд 03.12.1991 – 1991 р., № 49
7. Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23.03.1996 № 98/96-ВР
8. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 № 1775-III // Урядовий кур’єр. – 2000. – 2 серпня
9. Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160-IV
10. Закон України «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб» від 22.12.1995 № 493/95-ВР.
11. Апопій В. В., Бобенко С.Г. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг. – К., 2002.
12. Балабанова Л.В., Германчук A.M. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика. — Навчальний посібник.— К.: ВД “Професіонал”, 2004.— 288 с.
13. Бушакова І.В. Господарське право України. – К: Прецедент, 2006. – 346 с.
14. Варналій 3.С, Кампо В.М., Миронова Г.А., Росіхіна В.Ю. Деякі теоретичні проблеми права і державної політики у сфері підприємницької діяльності в Україні // Актуальні проблеми права і державної політики у сфері підприємницької діяльності в Україні: 36. наук, праць. — К., 2004. — С. 24.
15. Виноградська А. М. Технологія комерційного підприємствам Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури. 2007. – 780 с.
16. Криковцева Н. О., Казаква О.Б. Комерційна діяльність. – К., 2007
17. Лучко М. Р., Адамик О. В. Облік комерційної діяльності: Підручник. – Тернопіль, 2006. – 441 с.
18. Щербина В.С. Господарське право, – К.: Юрінком-Інтер, 2005. – 592 с.
19. Щербина В.С. Господарське право практикум, – К.: Юрінком-Інтер, 2003. – 416с.
20. Віхров О. Правовідносини с планування господарської діяльності // Підприємництво, господарство та право – 2009. – № 1. – с. 33-37
21. Віхров О. Правовідносини с планування господарської діяльності субєктів господарювання // Підприємництво, господарство та право. – 2008. – № 4. – с. 11-15
22. Віхров О. Управління господарською діяльністю як категорія господарського права // Право України. – 2007. – № 12. – с. 47-52
23. Дешко Л. Поняття господарської діяльності // Підприємництво, господарство та право. – 2005. – № 9. – с. 113-117
24. Добровольська В. Прогнозування та планування як засоби державного регулювання господарської діяльності // Право України. – 2009. – № 8. – с. 94-98
25. Коростей В. Господарське право: сучасність та перспективи // Право україни. – 2008. – № 10. – с. 64-71
26. Поліводський О. Співвідношення понять «підприємництво» та «господарська діяльність» //Право України. – 1999. – №5. – с. 88 – 92

Для придбання роботи звертайтеся через форму зворотнього зв’язку.
Вартість роботи: 100 грн.

Ви можете пропустити чітання запису та залишити коментар. Розміщення посилань заборонено.Залишити коментар

Ви повинні увійти, щоб мати можливість залишати коментарі.