Джерела інформаційного права | Jure
 EXMO affiliate program

Джерела інформаційного права

Дисципліна: Інформаційне право
Рік написання: 2013
Кількість сторінок: 27

Зміст:
ВСТУП
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДЖЕРЕЛА ПРАВА
1.1 Поняття джерела права
1.2 Класифікація джерел права
РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА
2.1 Поняття та види джерел інформаційного права
2.2 Основні закони, що регулюють інформаційні правовідносини
РОЗДІЛ ІІІ. ПРОБЛЕМАТИКА ДІЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ІНФОРМАЦІЮ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Список використаних джерел:
1. Конституція України від 28.06.1996р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 30, ст. 141
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356
3. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 // ВВР, 2011, N 32, ст.313
4. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314
5. Про державну таємницю: Закон України від від 21.01.1994 // ВВР, 1999, N 49, ст.428
6. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 34, ст. 481
7. Нове в законодавстві про інформацію: Лист Міністерства юстиції України від 21.06.2011
8. Андрусяк Т.Г. Теорія держави і права: Навчальний посібник / Т. Г. Андрусяк. — Львів: Фонд „Право для України”, 1997. – 197 с.
9. Загородников С., Шмельов А.А. Основи інформаційного права: Навчальний посібник: Видавництво: Академічний Проект, 2005 р.
10. Зайчук О.В. Теорія держави і права: Підручник / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.
11. Капылов В. А. Інформационное право: Учебник. – М.: Юрист, 2002. – 68 с.
12. Кормич Б.А. Інформаційне право: Підручник. Рекомендовано МОН України для вищих навчальних закладів /Б.А. Кормич. – Х.: Бурун і К, 2011. – 334 с
13. Костецька Т. А. Інформаційне право Україн: Підручник. – К.: 2009. – 170с.
14. Ліпкан В.А., Максименко Ю.Є.,Желіховський В.М.Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції: Навчальнийпосібник. – До.:КНТ, 2006. -280с.
15. Марущак А. І. Інформаційне право України: Підручник. – К.: Дакор, 2011. – 456.
16. Россолов И. М. Информационное право Юрайд-издат. – М.: 2012. – 444с.
17. Савінова Н. Про основні вади законодавства про інформацію в Україні. [Електронний ресурс]: Савінова Наталія / Юридичний портал “ЮрЗона”. – Режим доступу:
18. Скакун О.Ф. Теорія права і держави: Підручник / О. Ф. Скакун. – 2-ге видання. – К.: Алерта, 2010. – 520 с.
19. Цимбалюк В.С. Інформаційне право (основи теорії і практики). Монографія. – К.”Освіта України”, 2010 – 388с.
20. Цимбалюк В.С. Основи інформаційного права України: Навч. посіб. / B.C. Цимбалюк, В.Д. Гавловський, В.В. Гриценко та ін. — К.: Знання, 2004. — 274 с.

Для придбання роботи звертайтеся через форму зворотнього зв’язку.
Вартість роботи: 120 грн.

Ви можете пропустити чітання запису та залишити коментар. Розміщення посилань заборонено.Залишити коментар

Ви повинні увійти, щоб мати можливість залишати коментарі.