Курсові роботи | Jure

Курсові роботи

 EXMO affiliate program

Юридична відповідальність за порушення на транспорті

Дисципліна: Адміністративне право
Рік написання: 2011
Кількість сторінок: 36

Зміст:
Вступ
Розділ 1. Загальні засади адміністративної відповідальності
1.1. Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності
1.2. Юридичні ознаки адміністративної відповідальності
1.3. Законодавство України про адміністративні правопорушення
Розділ 2. Основні випадки правопорушень і відповідальності за них на транспорті згідно законодавства України
Розділ 3. Особливості забезпечення охорони правопорядку органами внутрішніх справ на транспорті
3.1. Цілодобовий режим функціонування транспорту
3.2. Концентрація на транспорті великих людських потоків
3.3. Зосередження на об’єктах транспорту значних матеріальних цінностей
3.4. Сезонні коливання пасажирських та вантажних перевезень
Висновки
Література

Читати далі »

Методи і способи забезпечення законності в структурах виконавчої влади

Дисципліна: Адміністративне право
Рік написання: 2011
Кількість сторінок: 35

Зміст:
Вступ
Розділ І. Поняття режиму законності в структурах виконавчої влади
Розділ ІІ. Способи забезпечення законності в структурах виконавчої влади: загальна характеристика
Розділ ІІІ Контроль і нагляд у структурах виконавчої влади
3.1. Контроль з боку органів законодавчої влади
3.2. Контроль з боку спеціалізованих контролюючих органів
3.3. Контроль з боку представницьких органів місцевого самоврядування
3.4. Судовий контроль
3.5. Прокурорський нагляд за законністю в державному управлінні
3.6. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності в структурах виконавчої влади
3.7. Громадський контроль
Висновок
Список використаних джерел

Читати далі »

Адміністративно-правовий статус громадян України

Дисципліна: Адміністративне право
Рік написання: 2011
Кількість сторінок: 31

Зміст:
Вступ
Розділ І. Теоретичні засади дослідження адміністративно-правового статусу громадян України
1.1. Поняття правового статусу особи
1.2. Види і структура правового статусу особи
1.3. Поняття адміністративно – правового статусу особи
Розділ ІІ. Характеристика адміністративно-правового статусу громадян України
2.1 Фізична особа, як суб’єкт адміністративного права:співвідношення дефініцій
2.2 Адміністративно-правовий статус громадян та інших фізичних осіб
Розділ ІІІ. Врахування вимог європейської конвенції з прав людини у визначенні адміністративно-правового статусу громадян України
Висновок
Список використаних джерел

Читати далі »

Адміністративно-правове регулювання в галузі енергетики та вугільної промисловості

Дисципліна: Адміністративне право
Рік написання: 2012
Кількість сторінок: 41

Зміст:
Вступ
Розділ 1. Особливості правового регулювання господарських відносин у вугільній промисловості
Розділ 2. Державна стратегія розвитку паливно-енергетичного комплексу України
2.1. Державне управління та регулювання паливно-енергетичним комплексом
2.2. Державний контроль на підприємствах паливно-енергетичного комплексу
Розділ 3. Структура власності в паливно-енергетичному комплексі
3.1. Визначення проблеми, пов’язаної із здійсненням державного регулювання паливно-енергетичного комплексу України
3.2. Розвиток паливно-енергетичного комплексу України як основи її економічної безпеки
Висновки
Список використаної літератури

Читати далі »

Правове регулювання інформаційних відносин у сфері екологічної інформації

Дисципліна: Інформаційне право
Рік написання: 2013
Кількість сторінок: 31

Зміст:
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ТА В УКРАЇНІ
1.1. Основні етапи розвитку правового регулювання у сфері екологічної інформації у Європейському Союзі
1.2. Основні етапи розвитку правового регулювання у сфері екологічної інформації в Україні
1.3. Право на екологічну інформацію, як одне з основних прав громадянина
РОЗДІЛ 2. РЕГУЛЮВАННЯ СВОБОДИ ДОСТУПУ ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЗАКОНОДАВСТВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА В ЗАКОНОДАВСТВІУКРАЇНИ
2.1. Свобода доступу до екологічної інформації у Європейському Союзі
2.2. Свобода доступу до екологічної інформації за законодавстві України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Читати далі »