Міжнародне право | Jure

Міжнародне право

 EXMO affiliate program

Тема 6. Право міжнародних договорів

ПЛАН

1. Поняття, джерела та суб’єкти права міжнародних договорів

2. Поняття, правова природа та класифікація міжнародних договорів. Форма та структура міжнародного договору.

3. Укладення міжнародних договорів.

4. Набрання чинності міжнародним договором, його реєстрація, опублікування та тлумачення.

5. Припинення, зупинення та визнання міжнародних договорів недійсними.

Читати далі »

Тема 7. Право зовнішніх зносин

ПЛАН

1. Поняття, система та джерела права зовнішніх зносин.

2. Система органів зовнішніх зносин.

3. Дипломатичні представництва та спеціальні місії.

4. Консульські установи.

5. Торгівельні представництва.

6. Представництва держав у міжнародних організаціях та на міжнародних конференціях.

Читати далі »

Тема 8. Відповідальність у міжнародному праві

ПЛАН

1. Поняття та підстави міжнародно-правової відповідальності.

2. Види та форми міжнародно-правової відповідальності.

3. Реалізація міжнародно-правової відповідальності.

Читати далі »

Тема 9. Міжнародне кримінальне право

ПЛАН

1. Поняття, принципи та джерела міжнародного кримінального права.

2. Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю.

3. Уніфікація кримінального законодавства.

4. Порядок притягнення фізичних осіб до міжнародної кримінальної відповідальності.

5. Надання правової допомоги у кримінальних справах.

6. Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол). Взаємовідносини України та Інтерполу.

Читати далі »

Тема 10. Міжнародно-правовий захист прав людини

ПЛАН

1. Розвиток ідей про міжнародний захист прав людини. Міжнародні договори у сфері захисту прав людини.

2. Спеціальні права і свободи людини.

3. Міжнародні механізми захисту прав людини.

4. Міжнародний захист прав людини в умовах збройних конфліктів.

Читати далі »