Адміністративно-правове регулювання в галузі енергетики та вугільної промисловості | Jure
 EXMO affiliate program

Адміністративно-правове регулювання в галузі енергетики та вугільної промисловості

Дисципліна: Адміністративне право
Рік написання: 2012
Кількість сторінок: 41

Зміст:
Вступ
Розділ 1. Особливості правового регулювання господарських відносин у вугільній промисловості
Розділ 2. Державна стратегія розвитку паливно-енергетичного комплексу України
2.1. Державне управління та регулювання паливно-енергетичним комплексом
2.2. Державний контроль на підприємствах паливно-енергетичного комплексу
Розділ 3. Структура власності в паливно-енергетичному комплексі
3.1. Визначення проблеми, пов’язаної із здійсненням державного регулювання паливно-енергетичного комплексу України
3.2. Розвиток паливно-енергетичного комплексу України як основи її економічної безпеки
Висновки
Список використаної літератури

Список використаних джерел:
1. Гайдук В./ Розвиток паливно-енергетичного комплексу України як основи її економічної безпеки / за заг. Ред. Гайдук В. – 2001. – 4-7 с.
2. Концепція державної енергетичної політики України на період до 2020 року //Національна безпека і оборона. – 2001. – 2-54 с.
3. Коробко Б./ Концепція довгострокового розвитку паливно-енергетичного комплексу України / Б.Коробко . – 1998. – № 11-12. -89-99 с.
4. Мельничук Л./Паливно-енергетичний комплекс України / Л.Мельничук. – 2001. – 2 – 9 с.
5. Пендзин О. Аналіз сучасного стану паливно-енергетичного комплексу України / О. Пендзин -Євроатлантикінформ. – 2006. -17-26 с.
6. Повний С. Паливно-енергетичний комплекс як об’єкт державного управління / С.Повний. -Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2005. -262-266 с.
7. Семенов Г / Трансформація економіки та енергетичний потенціал України в період кризи / Г.Семенов. -Економіка. Фінанси. Право. – 2000. 3с.
8. Яснюк Т. Стан і перспективи регіонального розвитку паливно-енергетичного комплексу України: Підручник. / Т. Яснюк. -Краєзнавство. Географія. – 2003. -2-5 с.
9. Гончарук С.Т. Суб’єкти адміністративного права України : навч.посібник / С.Т. Гончарук.-К., 2011.- 112 с.
10.Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник./ В.К.Колпаков – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 463 с.
11.Коваль Л. Адміністративне право України / Л.Коваль.- К., 2008.- 208 с.
12.Колпаков В. К. Адміністративне право України / В. К. Колпаков.- К., 2010.- 736 с.
13. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.-К.: Преса України, 1997.-80 с.
14. Ківалова С. В./Адміністративне право України: підручник / за заг. ред. С. В. Ківалова.- Одеса, 2003.-896 с.
15. Атаманчук Г. В. /Адміністративне право України: Підручник / Під заг. ред. Г. В. Атаманчука. – К., 2003.- 392с.
16. Битяк Ю. П. /Адміністративне право України. За ред. Ю.П. Битяка. – Харків: Право, 2000. – 589 с.
17. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Адміністративний процес: підручник/О. М. Бандурка, М. М. Тищенко, – К., – 2001 – 801 с.
18. Ващенко С. В. Адміністративна відповідальність: навч. посібник/ С.В. Ващенко, В.Г. Поліщук.- Запоріжжя, 2001.- 142 с.

Для придбання роботи звертайтеся через форму зворотнього зв’язку.
Вартість роботи: 100 грн.

Ви можете пропустити чітання запису та залишити коментар. Розміщення посилань заборонено.Залишити коментар

Ви повинні увійти, щоб мати можливість залишати коментарі.